ΔΙΑΝΟΜΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Η διανομή των βιβλίων θα συνεχιστεί την Τρίτη 22/9 ως εξής:
Α΄ ΤΑΞΗ: 9 – 10
Β΄ ΤΑΞΗ: 9 – 10
Γ΄ ΤΑΞΗ: 10 – 11
Δ΄ ΤΑΞΗ: 9 – 10
Ε΄1 ΤΑΞΗ: 10 – 11
Ε΄2 ΤΑΞΗ: 9 – 10
ΣΤ΄2 ΤΑΞΗ: 9.00 – 11.00

Σχολιάστε

Top