Ερωτηματολόγιο : Ταξίδι στο χρόνο

Ερωτηματολόγιο  : Ταξίδι στο χρόνο

Παρακαλούμε πολύ να απαντήσετε στο ερωτηματολόγιο γράφοντας τις απόψεις
σας ή βάζοντας Χ σε όποιο κουτάκι ταιριάζει :

1. Βάλε χ στο φύλο που σας ταιριάζει :
Αγόρι
Κορίτσι

2. Σημειώστε την ηλικία σας :        …………

3. Αν θα μπορούσατε να ταξιδέψετε στο χρόνο θα επιλέγατε να ταξιδέψετε:
α) στο παρελθόν
β) στο μέλλον
γ) δεν θα ήθελα να κάνω ταξίδι στο χρόνο

4. Σ ένα ταξίδι στο παρελθόν, πού θα θέλατε να πάτε; Γράψτε το βαθμό
συμφωνίας ή διαφωνίας σας βάζοντας χ στο ανάλογο κουτάκι.
Πάρα πολύ    Πολύ    Λίγο    Καθόλου
στην εποχή των δεινοσαύρων
στην αρχάια Ελλάδα
στο Μεσαίωνα-Βυζάντιο
στην Ελληνική Επανάσταση του ’21
στον Ελληνοιταλικό πόλεμο
στην εξέγερση του Πολυτεχνείου

5. Αν θα μπορούσατε να ταξιδέψετε στο παρελθόν, γράψτε πού θα θέλατε
να πάτε και γιατι.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

6. Τι θα αλλάζατε από την προσωπική σας ζωή αν πηγαίνατε στο παρελ-
θον; Μπορείτε να σημειώσετε μόνο 3 από τις παρακάτω επιλογές
α) τους φίλους σας
β) τους γονείς σας
γ) το σπιτι σας
δ) τους δασκάλους σας
ε) τη συμπεριφορά σας
στ) τίποτε

7. Ποια από τις επιλογές σας στην ερώτηση 6 είναι για σας η σημαντικό-
τερη και γιατι;
……………..…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..

8. Σε ένα ταξίδι στο μέλλον, τι θα θέλατε να δείτε; Γράψτε το βαθμό συμ-
φωνίας ή διαφωνίας σας βάζοντας χ στο ανάλογο κουτάκι
Πάρα πολύ    Πολύ    Λίγο    Καθόλου
τις επιστημονικές εξελίξεις
την πόλη σας
τον εαυτό σας και την εξέλιξή σας
τους φίλους σας
τους γονείς σας

Σπυρίδης Δημήτρης

Σχολιάστε

Top