Ατομικός φάκελος δεξιοτήτων – portfolio

Ο ατομικός φάκελος δεξιοτήτων -  portfolio είναι ο προσωπικός σου φάκελος που θα συμβάλει στην αυτοπαρουσίασή σου, στην προβολή των δεξιοτήτων και των ενδιαφερόντων σου, την ανάδειξη των ικανοτήτων και των ταλέντων σου, καθώς και των προσωπικών και εκπαιδευτικών σου στόχων.

Αν ασχολείσαι με τον υπολογιστή και διάφορες εφαρμογές η δημιουργία του ατομικού φακέλου – portfolio μπορεί να γίνει και μια δημιουργική δραστηριότητα του ελεύθερου χρόνου.

Περισσότερα στην Πύλη Εφήβων του ΕΟΠΠΕΠ, εδώ 

Δείτε – κάνοντας κλικ – τι είναι ο ατομικός φάκελος δεξιοτήτων, τα 6 βήματα για τη δημιουργία του portfolio, γιατί e-portfolio, το βίντεο της παρουσίασης, παράδειγμα ατομικού φακέλου και τέλος τις οδηγίες εγκατάστασης.

Επίσης, παίρνοντας την ιδέα του παραδείγματος που προτείνεται, μπορείς να δημιουργήσεις τον δικό σου ατομικό φάκελο συμβατικό ή ηλεκτρονικό.