Βασικές δεξιότητες δια βίου μάθησης

Οκτώ βασικές ικανότητες που είναι απαραίτητες για τους πολίτες για προσωπική ολοκλήρωση, υγιή και βιώσιμο τρόπο ζωής, απασχολησιμότητα, ενεργό συμμετοχή στα κοινά και κοινωνική ένταξη.

Δείτε αναλυτικά στους παρακάτω συνδέσμους από την Πύλη Εφήβων του ΕΟΠΠΕΠ

Γνωρίζοντας ποιες είναι οι βασικές δεξιότητες δια βίου μάθησης, μπορείς να σκεφθείς αν θέλεις να τις αναπτύξεις και να τις παρουσιάσεις στην προτεινόμενη δραστηριότητα »Ατομικός φάκελος δεξιοτήτων – portfolio» που θα βρεις σε αυτό το τεύχος.