Τρόποι απόδειξης γλωσσομάθειας

Οι ξένες γλώσσες που μαθαίνουμε αποδεικνύονται – πιστοποιούνται με την προσκόμιση του αντίστοιχου πτυχίου.

Στο συνημμένο αρχείο δείτε ποια πτυχία πιστοποιούν ποια γλώσσα και σε ποιο επίπεδο.

Πηγή: ΑΣΕΠ, Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής ΠροσωπικούΛήψη αρχείου