Το μέλλον της εργασίας

Το μέλλον της εργασίας: Νομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά επαγγέλματα.

Η Πρόβλεψη Δεξιοτήτων του Cedefop μας επιτρέπει να φανταστούμε πώς θα είναι ο κόσμος της εργασίας σε 10 χρόνια από τώρα προβλέποντας τις μελλοντικές τάσεις της απασχόλησης. Με τη νέα σειρά άρθρων μας, διερευνούμε τις δυνητικές προκλήσεις και αλλαγές που θα αντιμετωπίσουν ορισμένα επαγγέλματα από σήμερα ως το 2030.

Η πρώτη ομάδα επαγγελμάτων που διερευνάτε είναι τα νομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά επαγγέλματα, καθώς και τα συναφή προς αυτά επαγγέλματα.

Δείτε εδώ