Επιλογή Σπουδών σε μια Αγορά Εργασίας που Αλλάζει Διαρκώς

Επιλογή Σπουδών σε μια Αγορά Εργασίας που Αλλάζει Διαρκώς

Δωρεάν διαδικτυακό σεμινάριο για γονείς και μαθητές/τριες.

Διοργανώνεται από

  • Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
  • Τετάρτη, 15 Απρίλιος 2020, 18:00

Επιλογή σπουδών σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει διαρκώς: η αγορά εργασίας στην εποχή του κορωνοϊού και η αναγκαιότητα ανάπτυξης δεξιοτήτων ζωής

Η σύγχρονη πραγματικότητα χαρακτηρίζεται από μεγάλη ρευστότητα της αγοράς εργασίας. Παράλληλα, οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις αλλά και οι αλλαγές που θα επέλθουν λόγω της πανδημίας του COVID-19 συντελούν στη δημιουργία νέων επαγγελμάτων, ενώ η ζήτηση σε άλλα επαγγέλματα σταδιακά μειώνεται. Πώς μπορεί ένας μαθητής να πάρει αποφάσεις για τη σταδιοδρομία του σε ένα τέτοιο περιβάλλον; Ποια είναι τα επαγγέλματα που θα έχουν μεγαλύτερη ζήτηση στο μέλλον; Ποιες δεξιότητες χρειάζεται να αναπτύξει ο/η μαθητής/τρια για να μπορεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της σύγχρονης πραγματικότητας;

Το σεμινάριο αυτό προσπαθεί να απαντήσει στα παραπάνω ερωτήματα και να βοηθήσει τους μαθητές στη σταδιοδρομία τους. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο τόσο για μαθητές όσο και για γονείς.

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

  •