10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ : Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Κάθε άνθρωπος πάνω στον πλανήτη θα πρέπει να απολαμβάνει δικαιώματα...

human_rights_93095

Από το 1948, η 10η Δεκεμβρίου έχει οριστεί να εορτάζεται ως η Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σε ανάμνηση της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από τη γενική συνέλευση του ΟΗΕ.

Στόχος και όραμα των εμπνευστών της Διακήρυξης ήταν να καθορίζονται ρητώς τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων και οι ελευθερίες τους, χωρίς διακρίσεις –φυλετικές, χρώματος, διαφυλικές, γλωσσικές, θρησκευτικές, πολιτικές ή οποιεσδήποτε άλλες πεποιθήσεις, χωρίς διαχωρισμούς με βάση την εθνική ή κοινωνική καταγωγή, την περιουσία ή τη γέννηση.

Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αναφαίρετα δικαιώματα όλων των ανθρώπων που κατοικούν σε αυτόν τον πλανήτη και είναι αδιαίρετα. Αφορούν δηλαδή τόσο τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, όπως το δικαίωμα στη ζωή, την ισονομία και την ελευθερία έκφρασης, όσο και τα κοινωνικά δικαιώματα, όπως το δικαίωμα στην εργασία, στην κοινωνική ασφάλιση και στην παιδεία, καθώς και συλλογικά δικαιώματα, όπως το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης. Αδιαίρετα σημαίνει ότι όταν ένα δικαίωμα ισχυροποιείται ή υποβαθμίζεται αυτό επηρεάζει κατά τον ίδιο τρόπο τα άλλα δικαιώματα.

Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα είναι στάση ζωής. Είναι τρόπος αλληλεπίδρασης ανθρώπων, κρατών και λαών. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση ειρήνης, ευημερίας και υγιούς ανάπτυξης της προσωπικότητας των ανθρώπων που συγκροτούν τις σύγχρονες κοινωνίες. Οι κοινωνίες που θα συγκροτούνται από ανθρώπους με μία τέτοια προσωπικότητα είναι οι κοινωνίες που θα έχουν μέλλον, αλλά και παρόν, που θα διακατέχεται από έννοιες όπως η ισότητα, η αλληλεγγύη, ο σεβασμός. Στις κοινωνίες αυτές τα Ανθρώπινα Δικαιώματα θα υφίστανται ως καταστατικός χάρτης.

ImageGen

 Η 65η επέτειος της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, πρέπει να μας υπενθυμίζει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα κατοχυρώνονται κατά τρόπο οικουμενικό και χωρίς εθνικές, φυλετικές και θρησκευτικές διακρίσεις. Ενώ η κατοχύρωση αυτή δεσμεύει πρωτίστως τα κράτη μέρη της Διακήρυξης, οι αρχές και οι διατάξεις της όμως πρέπει να γίνονται σεβαστές και από την ίδια την κοινωνία στο σύνολό της έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν όχι μόνο οι περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το κράτος αλλά και οι περιπτώσεις παραβίασης τους από τα ίδια τα άτομα. Δεν είναι λίγες οι φορές που γινόμαστε μάρτυρες κατάφωρης παραβίασης δικαιωμάτων παιδιών, αλλοδαπών  και γενικότερα μειονοτήτων και αδυνάμων.  Είναι ευθύνη και του Κράτους αλλά και δική μας να αντιμετωπίζουμε και να μεταχειριζόμαστε κάθε άνθρωπο ως ίσο. Για να γίνει αυτή η μέρα αφορμή να σκεφτούμε και να δρούμε ως άνθρωποι…

ΠΗΓΕΣ:    http://tvxs.gr

                www.eonepe.org

               www.libver.gr

               www.newsbeast.gr

Σχολιάστε

Top