2021 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ

Editorial

Από τους μαθητές του Α3, του 1ου ΓΕΛ Κιλκίς

Το φύλλο Φεβρουαρίου της εφημερίδας μας είναι αφιερωμένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με αφορμή την ανακήρυξη του έτους 2021, ως ευρωπαϊκό έτος σιδηροδρόμων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η ανακήρυξη αυτή σχετίζεται με τις προσπάθειες της Ε.Ε. να προωθήσει τρόπους μεταφοράς φιλικούς στο περιβάλλον και να επιτύχει την κλιματική ουδετερότητα ως το 2050, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Εκτός βέβαια από οικολογικές, οι μετακινήσεις με τρένο έχουν αποδειχθεί και οι πλέον ασφαλείς σε σύγκριση με τους άλλους τρόπους χερσαίων μεταφορών.

Ωστόσο παρά τα πολλαπλά οφέλη τόσο στο περιβάλλον όσο και στον ταξιδιώτη, στον οποίον προσφέρεις γρήγορη και ασφαλή μετακίνηση, το τρένο χρησιμοποιείται μόνο από το 7% των επιβατών, ενώ οι μεταφορές που διενεργούνται μέσω σιδηροδρόμων καλύπτουν μόλις το 11%.

train1

Το ευρωπαϊκό έτος σιδηροδρόμων θα δώσει το έναυσμα προκειμένου να αυξηθούν οι μετακινήσεις επιβατών και εμπορευμάτων. Για το σκοπό αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οργανώνει εκδηλώσεις, έργα και διάφορες δραστηριότητες, μέσω των οποίων θα προβληθεί ο ρόλος των σιδηροδρόμων στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής κουλτούρας και στην επαφή των ευρωπαϊκών λαών. Δεν πρέπει να ξεχνάμε άλλωστε την καίρια συμβολή των σιδηροδρόμων στην Βιομηχανική Επανάσταση και σε σημαντικούς ιστορικούς σταθμούς της Ευρωπαϊκής Ιστορίας του 19ου και 20ου αιώνα.

train2

Πηγές: https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/eu-affairs/20210107STO95106/2021-europaiko-etos-sidirodromon.

https://www.metaforespress.gr/sidirodromos

https://ec.europa.eu/greece/node.

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης