Η ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Έρευνα-επιμέλεια: Σεβαστιανή Κωνσταντινίδη Γ1

Ξεκίνησαν οι συμμετοχές στον 3ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Η ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών

 

H Ένωση Ελλήνων Φυσικών διοργανώνει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά τον πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό με θέμα: « Η ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ». Στόχος του διαγωνισμού είναι ο εμπλουτισμός των γνώσεων των διαγωνιζόμενων επάνω σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, σύγχρονων υπηρεσιών ενέργειας, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο παγκόσμιο ενεργειακό μείγμα και βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας. Επιπλέον, η εμπλοκή τους σε πειράματα και μελέτες πάνω σε θέματα καθαρής ενέργειας.

Πρόκειται για μία δράση που στοχεύει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της μαθητικής κοινότητας σχετικά με τους δεκαεπτά στόχoυς της αειφόρου ανάπτυξης (sustainable development goals, SDGs) που έχουν θεσπίσει τα Ηνωμένα Έθνη. Συγκεκριμένα, ο διαγωνισμός συνδέεται με τον στόχο 7, Affordable And Clean Energy. Σύμφωνα με τη WWF Ελλάς, με τον όρο καθαρή ενέργεια εννοούμε τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (με κυριότερες τον ήλιο, τον άνεμο, το νερό και τη γεωθερμία) που διασφαλίζουν την προστασία της φύσης και του περιβάλλοντος.

Οι μαθητές οργανωμένοι σε ομάδες μπορούν να καταθέσουν ένα project υπό την επίβλεψη και την καθοδήγηση ενός καθηγητή φυσικής από το σχολείο τους. Αφού καταλήξουν στο θέμα με το οποίο θα ασχοληθούν, καλούνται να υποβάλουν, στην α’ φάση του διαγωνισμού, ένα συνοπτικό κείμενο περιγράφοντας τις βασικές ιδέες τις εργασίας τους. Μετά την έγκριση της περίληψης από την Ε.Ε.Φ., οι μαθητές πρέπει να καταθέσουν το πλήρες κείμενο της εργασίας τους, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του διαγωνισμού. Στην τελική διαγωνιστική φάση, οι ομάδες παρουσιάζουν ενώπιον της επιτροπής κρίσης την εργασία τους.

Η καταληκτική ημερομηνία των δηλώσεων συμμετοχής της α’ φάσης είναι η 24 Δεκεμβρίου 2021. Για τις υπόλοιπες ημερομηνίες και πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, διαβάστε εδώ.

Στον 2ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Η ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, ένα σχολείο της πόλης μας, το 5ο Γυμνάσιο Βόλου έλαβε ειδικό βραβείο «Εκπαιδευτικής Προσέγγισης» με την εργασία «Πιο ορθολογική κατανάλωση κοινόχρηστης ηλεκτρικής ενέργειας».

 

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης