Εθελοντισμός και Νέοι

             Ο εθελοντισμός υπήρξε ανέκαθεν η αυθόρμητη, ενσυνείδητη και ανιδιοτελής προσφορά του ανθρώπου για τη θεραπεία της ανάγκης του πλησίον. Η έννοια του εθελοντισμού βασίστηκε, κατά τη γέννησή της, στην ιδέα της ανθρώπινης αλληλοβοήθειας και στην υπαγωγή των δυνάμεων του ανθρώπου στην υπηρεσία του πάσχοντα συνανθρώπου χωρίς την απαίτηση αμοιβής. Οι ρίζες του εθελοντισμού βρίσκονται στα βάθη της ανθρώπινης ιστορίας και της διαχρονικής εξέλιξης της κοινωνίας. Ιδιαίτερα, όμως, στις μέρες μας, στην εποχή της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που βιώνουμε, είναι αναγκαίο να πραγματωθεί η κοινωνική αλληλεγγύη επί της ουσίας και οι νέοι, ως η γενιά που κρατά το μέλλον στα χέρια της, να αποτελέσουν υγιή πρότυπα προς μίμηση.

          Για ορισμένους νέους ο εθελοντισμός αποτελεί μια στάση ζωής, μέσω της οποίας μαθαίνουν νέες δεξιότητες – κοινωνικές, επικοινωνιακές και επαγγελματικές – και υιοθετούν μια δυναμική στάση απέναντι στη ζωή. Μετατρέπονται σε ενεργούς πολίτες, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τη βελτίωση της δικής τους ζωής αλλά και των συνανθρώπων τους. Ταυτόχρονα,  προσδίδουν ιδιαίτερο νόημα στη δημοκρατία, καθώς δεν περιορίζονται στο δικαίωμα της ψήφου, αλλά συνεργάζονται ή αντιτίθενται σε πολιτικές που επηρεάζουν τη δική τους ζωή και των συμπολιτών τους, σεβόμενοι πάντοτε τη θέληση της πλειοψηφίας και τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων. Γίνονται πιο υπεύθυνοι και μαθαίνουν να δεσμεύονται. Αξιοποιώντας δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους οι νέοι γεμίζουν με εμπειρίες, καλλιεργούν ψυχική ανθεκτικότητα και συμβάλλουν στη μετεξέλιξη της κοινωνίας μας από άκρως ατομικιστική σε κοινωνία αλληλεγγύης.

           Τα βασικότερα κίνητρα, προκειμένου όλοι οι νέοι να κάνουν στάση ζωής τους τον εθελοντισμό, είναι κυρίως η διάθεση για προσφορά στο κοινωνικό σύνολο και το ενδιαφέρον για το κοινωνικό «γίγνεσθαι», η ανάγκη για επαφή, επικοινωνία και δημιουργία σχέσεων με άλλους ανθρώπους, η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους, η ανάγκη για προσωπική εξέλιξη και αλλαγή, η απόκτηση γνώσεων και χρήσιμων εμπειριών για την επαγγελματική τους δράση και, κυρίως, η αποδοχή της φιλοσοφίας της πρόληψης και η αναγνώριση της προσωπικής ευθύνης για την πληθώρα των προβλημάτων που μαστίζουν τον σύγχρονο κόσμο.

          Στον απόηχο των παραπάνω, λοιπόν, η 17η Απριλίου έχει θεσπιστεί ως παγκόσμια ημέρα εθελοντικής υπηρεσίας νέων. Αμερικανικής εμπνεύσεως παγκόσμια ημέρα, που σύντομα έλαβε διεθνείς διαστάσεις και σήμερα γιορτάζεται σε περισσότερες από 100 χώρες. Στόχος της είναι να κινητοποιήσει παιδιά και νέους από 5 έως 25 ετών, να προσφέρουν κοινωνικό έργο καθημερινά μέσα από την εθελοντική προσφορά. Εξάλλου, όπως είπε και ο Ν. Καζαντζάκης: «Αν δεν μπορούμε να αλλάξουμε την πραγματικότητα, ας αλλάξουμε τα μάτια που τη βλέπουν»

 Ζ. Φωτιάδη

Πηγές

https://www.neopolis.gr

https://www.kantas.gr

https://www.ioas.gr

https://www.rodiaki.gr

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης