Το κλίμα αλλάζει!

Στο πλαίσιο του εργαστηρίου δεξιοτήτων, πραγματοποιήθηκε έρευνα για την κλιματική αλλαγή, τα αίτια και τους τρόπους αντιμετώπισής της. Οι μαθητές/τριες της Α” τάξης χωρίστηκαν σε ομάδες, ερεύνησαν, δημιούργησαν ηλεκτρονική παρουσίαση εργασιών και αφίσες με τις προτάσεις τους. Τμήμα των εργασιών συγκεντρώθηκε σε μία google presentation συνεργατική παρουσίαση και παρουσιάστηκε σε όλα τα τμήματα με σκοπό την ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών και την αλλαγή του τρόπου σκέψης και δράσης για την προστασία του περιβάλλοντος.

Η εργασία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα των Οικολογικών σχολείων και μπορείτε να τη δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://docs.google.com/presentation/d/1cTJfXUrWmo1istooouR9zYKC0-7ZWFkhRtttDnyZLbo/edit#slide=id.g10e4d888be3_0_0

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης