ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΥΠΕΡΒΑΡΩΝ & ΠΑΧΥΣΑΡΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Ο ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αποτελέσματα Προγράμματος Ε.Υ.ΖΗ.Ν

trof1

Επιμέλεια: Μελπομένη Δεληγιάννη

 

      Το Ε.Υ.ΖΗ.Ν. είναι πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που στοχεύει στη διασφάλιση της υγιούς ανάπτυξης των παιδιών και των εφήβων μέσα από την υιοθέτηση ισορροπημένων συνηθειών διατροφής και σωματικής δραστηριότητας. Το Ε.Υ.ΖΗ.Ν απευθύνεται σε όλους τους μαθητές των Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας και – κάθε έτος – καταγράφει και αξιολογεί το ρυθμό ανάπτυξης, τις διατροφικές συνήθειες, τη σωματική δραστηριότητα και το επίπεδο της φυσικής τους κατάστασης.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

· Το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής είχαν τα σχολεία της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (57%).

Το μικρότερο ποσοστό συμμετοχής είχαν τα σχολεία της Αττικής (28%).

Διατροφικές συνήθειες

Από την επεξεργασία των στοιχείων φαίνεται ότι:

· Τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια είχαν παρόμοια αξιολόγηση ως προς το διατροφικό δείκτη και φάνηκε ότι απέχουν αρκετά από το ιδανικό μοτίβο της υγιεινής Μεσογειακής Δίαιτας.

· Ωστόσο, τα κορίτσια είχαν σε μεγαλύτερο ποσοστό ικανοποιητικές διατροφικές συνήθειες (40,3%), σε σύγκριση με τα αγόρια (37,9%).

Στις περιφέρειες της Πελοποννήσου και της Θεσσαλίας τα παιδιά παρουσίαζαν ελαφρώς καλύτερες διατροφικές συνήθειες σε σχέση με τα αντίστοιχα των υπόλοιπων περιοχών της Ελλάδας.

Φυσική κατάσταση

    Από τις παραμέτρους της φυσικής κατάστασης που μετρήθηκαν φάνηκε ότι:

Τα αγόρια υπερτερούσαν σε σύγκριση με τα κορίτσια ως προς την αντοχή, την ταχύτητα και τη δύναμη.

Τα κορίτσια υπερτερούσαν ως προς την ευλυγισία.

Σωματική Δραστηριότητα-Καθιστικές συνήθειες

· Το 72% των αγοριών είχαν ικανοποιητικό επίπεδο σωματικής δραστηριότητας, ενώ το αντίστοιχοποσοστό για τα κορίτσια ήταν (60,7%).

· Ποσοστό 26% και 31% των αγοριών και των κοριτσιών, αντιστοίχως, δεν συμμετείχαν σε άλληαθλητική δραστηριότητα εκτός του σχολείου.

· Το υψηλότερο ποσοστό ικανοποιητικών επιπέδων σωματικήςδραστηριότητας εμφάνισαν οι μαθητές της Δυτικής Μακεδονίας.

·  Αντιθέτως, το χαμηλότερο ποσοστό καταγράφηκε στα Ιόνια Νησιά

Τα αγόρια σε μεγαλύτερο ποσοστό (27,4%) υπερέβαιναν τον επιτρεπτό χρόνο παρακολούθησηςτηλεόρασης και βιντεοπαιχνιδιών (2 ώρες), σε σύγκριση με τα κορίτσια (21,6%).

 

Ανθρωπομετρικές μετρήσεις (κατηγορίες βάρους)

· Συνολικά, το 23,2% των αγοριών και το 23,8% των κοριτσιών αξιολογήθηκαν ως υπέρβαρα.

· Επιπλέον, το 11% και το 9,8% των αγοριών και κοριτσιών, αντιστοίχως, αξιολογήθηκαν ως παχύσαρκα.

· Στα υπέρβαρα παιδιά τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στα Νησιά του Βόρειου Αιγαίου (25%) και τα χαμηλότερα στη Δυτική Ελλάδα (22%).

 

    Τα υψηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας καταγράφηκαν στα Νησιά του Βόρειου (13%) και Νότιου (12,8%) Αιγαίου και τα χαμηλότερα στη Δυτική Ελλάδα (9,2%).trof2

Σχολιάστε

Top