Θερινά Σχολεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το 2014

 Της Βασιλείας Γιαγτζόγλου

 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προκειμένου να αναδείξει και να προβάλει περαιτέρω την ακαδημαϊκή του δραστηριότητα στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα και να συμβάλλει στη στήριξη της οικονομίας των τοπικών κοινωνιών διοργανώνει Θερινά Προγράμματα για το 2014 στα νησιά της Λέσβου, Χίου, Σάμου, Άνδρου, Σύρου, Ρόδου και των Φούρνων. Αναπτυσσόμενο σε έξι (6) πανέμορφα νησιά στο Αρχιπέλαγος του Αιγαίου, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει επιτυχημένα ανατρέψει τις επικρατούσες αντιλήψεις περί ακαδημαϊκής ζωής στην Ελλάδα, τόσο όσον αφορά στην ακαδημαϊκή εκπαιδευτική προσέγγιση όσο και από την άποψη της οργανωτικής δομής.

Τα Θερινά Σχολεία του Πανεπιστημίου του Αιγαίου, συμπεριλαμβάνουν ένα πλούσιο χαρτοφυλάκιο εξειδικευμένων προγραμμάτων, τα οποία λειτουργούν συνήθως στην Αγγλική γλώσσα, σε επίπεδο προπτυχιακού, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού επιπέδου, στους τομείς των Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών, Θετικών επιστημών καθώς και στους τομείς των Επιστημών της Διοίκησης και του Περιβάλλοντος. Για το καλοκαίρι του 2014, θα λειτουργήσουν είκοσι τέσσερα (24) προγράμματα που προσφέρονται από το ακαδημαϊκό προσωπικό του Πανεπιστημίου του Αιγαίου, και υποστηρίζεται από ερευνητές από άλλα Ελληνικά ερευνητικά ιδρύματα καθώς και από διεθνώς αναγνωρισμένους επισκέπτες ομιλητές από όλο τον κόσμο.

therina

Σχολιάστε

Top