Νέο Λύκειο!!! Ας προσπαθήσουμε να το καταλάβουμε….

Νέο Λύκειο!!!
Ας προσπαθήσουμε να το καταλάβουμε….

Σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας, από το σχολικό έτος 2013-2014, στις εξετάσεις της Α΄ και της Β΄ Λυκείου οι μαθητές εξετάζονται σε όλα τα μαθήματα εκτός από τη Φυσική Αγωγή και το project. Τα θέματα είναι κοινά σε όλα τα τμήματα του σχολείου. Το 50% των θεμάτων προέρχεται από την τράπεζα θεμάτων με κλήρωση και το 50% ορίζουν οι διδάσκοντες. Τα γραπτά των μαθητών βαθμολογούνται από τον διδάσκοντα.
Ένας μαθητής της Α΄ Λυκείου προάγεται στην επόμενη τάξη εφόσον ο γενικός μέσος όρος είναι 10 και πάνω, σε καθεμία από τις περιπτώσεις : α) αν στον κλάδο Ελληνική Γλώσσα και Μαθηματικά έχει τουλάχιστον 10, στον κλάδο Φυσικών Επιστημών 8 και στα υπόλοιπα μαθήματα έχει 8. β) αν έχει 8 στους κλάδους Ελληνική Γλώσσα και στα Μαθηματικά και μέσο όρο 12,5 στα μαθήματα : Αρχαία, Νεοελληνική Γλώσσα, Νεοελληνική Γραμματεία, Άλγεβρα, Γεωμετρία, Φυσική, Χημεία, Βιολογία.
Γ΄ Λυκείου σχολικού έτους 2015-2016
Για να πάρουν απολυτήριο οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου εξετάζονται στα μαθήματα γενικής παιδείας και στα τρία μαθήματα της ομάδας προσανατολισμού.
Στις πανελλαδικές εξετάσεις το 50% των θεμάτων προκύπτει με κλήρωση από την τράπεζα θεμάτων και το 50% καθορίζεται από την κεντρική επιτροπή εξετάσεων. Τα μόρια των υποψηφίων καθορίζονται από πέντε βαθμούς. Οι τέσσερις από αυτούς τους βαθμούς είναι οι βαθμολογίες των μαθημάτων προσανατολισμού στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σ’ ένα από αυτά τα τέσσερα μαθήματα (τρία μαθήματα προσανατολισμού και Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία) θα οριστεί συντελεστής βαρύτητας.
Ο πέμπτος βαθμός ονομάζεται βαθμός προαγωγής και απόλυσης. Αυτός βγαίνει αν αναπροσαρμόσουμε τους τρεις βαθμούς προαγωγής και απόλυσης των τριών τάξεων του Λυκείου, ώστε να μην απέχουν από το μέσο όρο των πανελλαδικών εξετάσεων περισσότερο από μία μονάδα, μετά θα πολλαπλασιάσουμε τον βαθμό της Α΄ Λυκείου που αναπροσαρμόστηκε με 0,4, τον βαθμό της Β΄ Λυκείου που αναπροσαρμόστηκε με το 0,7 και της Γ΄ Λυκείου με το 0,9. Προσθέτουμε τα τρία γινόμενα και βγαίνει ο βαθμός προαγωγής και απόλυσης των υποψηφίων της Γ Λυκείου.
Ο πέμπτος βαθμός ελάχιστα συμμετέχει το μέγιστο έως 2% στον τελικό υπολογισμό των μορίων του μαθητή. Γι΄ αυτό τον λόγο, ας επικεντρωθούμε σε προβλήματα, όπως είναι η ύλη της Τράπεζας Θεμάτων, ας προσεγγίσουμε με άλλο ενδιαφέρον τις γενικές γνώσεις και κυρίως ας διαχειριστούμε το διάβασμά μας χωρίς άγχος!!!
Επιφυλασσόμαστε να παρουσιάσουμε τους προσανατολισμούς του Νέου Λυκείου σε επόμενο τεύχος, αφού μέχρι τώρα δεν έχει ξεκαθαριστεί σε ποιον προσανατολισμό θα ανήκει το μάθημα της Πληροφορικής.
neo-lykeio2
νεο λυκειο

Σχολιάστε

Top