Καλλιστώ! «Ο δρόμος είναι η συνύπαρξη»

Ξουπλίδης Γιώργος Β5

ΚΑΛΛΙΣΤΩ

 Η Καλλιστώ είναι μια περιβαλλοντική οργάνωση που ιδρύθηκε το 2004 στη Θεσσαλονίκη με σκοπό τη μελέτη και προστασία των απειλούμενων ειδών και γενικότερα της άγριας φύσης και ζωής, καθώς και τη βελτίωση των συνθηκών συνύπαρξης ανθρώπου και άγριας ζωής.

Αποτελείται από εμπειρογνώμονες επιστήμονες του περιβαλλοντικού τομέα και χρησιμοποιεί ως οδηγό για το μέλλον το πλαίσιο αρχών, αξιών και αναζήτησης πόρων όπως αυτό αποτυπώνεται στο καταστατικό που δημιουργήθηκε  και συνεχίζει να τηρεί και να αξιοποιεί η οργάνωση μετά από μια πορεία δεκαοκτώ χρόνων.

Η οργάνωση Καλλιστώ συνεχίζει να διοργανώνει δράσεις που αφορούν τη διατήρηση της άγριας ζωής, με έμφαση στα μεγάλα θηλαστικά, προωθώντας παράλληλα το μεγαλείο της φύσης ώστε να ευνοηθεί η συνθήκη με τους ανθρώπους. Οι συγκεκριμένες δράσεις φαίνεται πως έχουν απήχηση, ενώ οι γνώσεις των επιστημόνων έχουν άμεση εφαρμογή και παρέχουν βοήθεια σ’ αυτές.

Η Καλλιστώ αυτή τη στιγμή μελετά διεξοδικά τη βιοποικιλότητα διαφόρων χωρών οργανώνοντας προγράμματα εθελοντικής εργασίας και παρεμβαίνει άμεσα για τη μείωση των επιπτώσεων στην χλωρίδα και την πανίδα.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της: www.callisto.gr

Δείτε το mini-ντοκιμαντέρ της Καλλιστώ: «Ο δρόμος είναι η συνύπαρξη» https://youtu.be/qx50CipOpG8

 

1 Σχόλιο

Υποβολή απάντησης