…Σχετικά

Under_Construction-child

* Η σελίδα θα ενημερώνεται, καθώς προχωρά το Project

** Υποστήριξη στο εγχείρημα, από σχετικό υλικό της εκπαιδευτικού ΠΕ05 Σοφίας Λιάχλου 

 

Στόχοι – δεξιότητες

Η έκδοση της σχολικής εφημερίδας αποβλέπει στην απόκτηση γνώσεων αλλά κυρίως στην
ανάπτυξη δεξιοτήτων και στη διαμόρφωση στάσεων των μαθητών σχετικά με τα
παρακάτω:
o Εκπαίδευση στα ΜΜΕ και τη δημοσιογραφία (γνώσεις σχετικά με τον τύπο στις διάφορες
μορφές του, δεξιότητες σχετικά με τη σύνταξη, την έκδοση και την προώθηση του εντύπου,
κριτική στάση απέναντι στα μέσα επικοινωνίας και πληροφορίας, βλ. Bachy et al. 2002)
o Γνωστική ανάπτυξη σε επιμέρους θέματα ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των μαθητών
(κοινωνία, περιβάλλον, πολιτισμός, ξένες γλώσσες – κουλτούρες, τέχνη, αθλητισμός…)
o Γλωσσική και κοινωνιο-γλωσσική ανάπτυξη (παραγωγή γραπτού λόγου σε ποικίλες
επικοινωνιακές περιστάσεις)
o Κοινωνική ανάπτυξη και πολιτειότητα (δημοκρατικός διάλογος, ενεργή στάση και
συλλογικές δράσεις στο σχολικό χώρο αλλά και στην τοπική κοινότητα)
o Τεχνολογικός αλφαβητισμός (χρήση των Νέων Τεχνολογιών για τη σύνταξη των
άρθρων, τη στοιχειοθέτηση – μορφοποίηση της έντυπης μορφής του εντύπου, την
εκτύπωση του και στη συνέχεια την ψηφιοποίηση του)
o Θετική στάση ως προς τη διερεύνηση της γνώσης και την αυτονόμηση στη μάθηση.

Στάδια υλοποίησης της δράσης

1η συνάντηση

2η συνάντηση

Συντακτική_Ομάδα_Ε_τάξη

3η συνάντηση

Titloi_Efimeridas

4η συνάντηση

5η συνάντηση (Εξ” αποστάσεως)……

Στάδιο προώθησης της εφημερίδας

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης