ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΖΩΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Στο μάθημα της Ζώνης Δημιουργικών Δραστηριοτήτων, της Α’ τάξης του 1ου ΕΠA.Λ. Ελευθερούπολης, οι μαθητές μας προχώρησαν σε ομαδικές δράσεις εικαστικών με αφορμή τις Παγκόσμιες Ημέρες.
Έτσι, κατασκευάσαμε για τις σχολικές αίθουσες κόμικ, αφίσες, origami και πίνακες με άχρηστο υλικό. Τα παιδιά εργάστηκαν φιλότιμα, με ομαδικό πνεύμα και ξεδίπλωσαν τα κρυφά ταλέντα τους.