Στήλη 'Στ΄τάξη'

Εκδήλωση eTwinning – Στ΄τάξη

Με επιτυχία οι μαθητές της Στ΄τάξης,στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, πραγματοποίησαν μια εκδήλωση για το έργο τους. Το έργο etwinning που […]

συνέχεια »

«Me in Time» & δραστηριότητες α΄τριμήνου

Ο τίτλος του project της Στ΄τάξης είναι «Me in time» . Στα ελληνικά σημαίνει «Εγώ στον χρόνο».Το θέμα του είναι […]

συνέχεια »

Getting to know the 6th Graders” eTwinning project

The title of the project they are doing is «Me in time». The subject is I in the past-present-future. They […]

συνέχεια »

Γνωριμία με το eTwinning έργο της Στ” τάξης

Ο τίτλος του project που κάνουν είναι το «Me in time» και στα ελληνικά σημαίνει «Εγώ στον χρόνο».Το θέμα του […]

συνέχεια »
Top