Στήλη 'Γ΄τάξη'

«My place on Earth» από την Γ΄τάξη

Το σχολικό έτος 2018-2019 η Γ” ταξη εκπονεί το eTwinning έργο «My place on earth» με την υποστήριξη των δασκάλων […]

συνέχεια »

Διαδικτυακή συνάντηση για την Γ” τάξη

Οι  μαθήτριες και μαθητές της Γ΄ τάξης (2018-19) συναντήσαμε διαδικτυακά  τους συνεργάτες μας στο eTwinning πρόγραμμα «My Place on Earth». […]

συνέχεια »

«Our place on earth» για την Γ΄τάξη

    Το σχολικό έτος 2018-19 η Γ” τάξη εκπονεί το eTwinning έργο «Μy place on Earth» με την υποστήριξη […]

συνέχεια »

«Ο τόπος μου… στη Γη» από την Γ΄τάξη

συνέχεια »
Top