Διαδικτυακή συνάντηση για την Γ” τάξη

ΑΠΟ: ntalieir18 - Μάι• 24•19

Οι  μαθήτριες και μαθητές της Γ΄ τάξης (2018-19) συναντήσαμε διαδικτυακά  τους συνεργάτες μας στο eTwinning πρόγραμμα «My Place on Earth». Αρχικά συστήθηκαν οι εκπαιδευτικοί με τα παιδιά των σχολείων που συνεργαζόμαστε από την Ιταλία «G.Rodari » και  «L.Milani», από την Πολωνία «3rd Piekary»,από την Ελλάδα «1ο Ηλιούπολης» και από την Τουρκία «Ataturk». Στη συνέχεια, τα παιδιά συστήθηκαν σε διακρατικές ομάδες και μίλησαν για τα ενδιαφέροντά μας.

Αν και επικοινωνούμε αρκετά συχνά γραπτά με τους φίλους μας, η ζωντανή διαδικτυακή συνάντηση μας ενθουσίασε!

Σχολιάστε

Top