Η επίδραση της μουσικής στον άνθρωπο

της Αντιγόνης Μπάλιου και Ηρώς Μοσχοπούλου μαθήτριες της Γ τάξης

Μουσική ονομάζουμε μια διαδοχή τόνων που εξελίσσεται στον χρόνο. Η μουσική προκαλεί πολλαπλές αντιδράσεις στον ανθρώπινο οργανισμό. Στην πυραμίδα της ιεράρχησης των ανθρώπινων αναγκών η μουσική για τους περισσότερους ανθρώπους θα μπορούσε να είναι στην κορυφή, στις δραστηριότητες αυτές που δεν αποτελούν βασικές ανάγκες επιβίωσης, αλλά διόδους αυτογνωσίας και αυτοεκπλήρωσης. Η μουσική αποτελεί μέσο έκφρασης, διαπαιδαγώγησης, κοινωνικοποίησης και θεραπείας.

Η ενασχόληση του παιδιού με τη μουσική έχει ευεργετικό αντίκτυπο στις κοινωνικές ή σε άλλες δεξιότητες, όπως στη δημιουργικότητα και την προσωπική έκφραση, την πειθαρχία, την αυτοεκτίμηση, την επικοινωνία, τη συνεργασία, τον συντονισμό, τις νοητικές, τις αναλυτικές και τις ακουστικές δεξιότητες του ατόμου.

Πολλά επιστημονικά πειράματα και μελέτες έχουν πραγματοποιηθεί για να αποκαλυφθεί η δύναμη της μουσικής στους ανθρώπους. Ανακαλύφθηκε ότι η αργή μουσική μπορεί να επιβραδύνει τον καρδιακό παλμό και τον αναπνευστικό ρυθμό, ενώ η πιο γρήγορη μουσική επιφέρει τα αντίθετα αποτελέσματα. Επίσης, επηρεάζει το πλάτος και τη συχνότητα των εγκεφαλικών κυμάτων. Αποδεδειγμένα η μουσική μπορεί να ενεργοποιήσει τη ροή αποθηκευμένης μνήμης και φανταστικού υλικού. Ακόμη, αξίζει να σημειωθεί ότι ο ρυθμός οργανώνει τις σωματικές κινήσεις.  Η μουσική, λοιπόν, βοηθά αυτά τα δύο στοιχεία της προσωπικότητας να λειτουργήσουν αρμονικά.

Συνοψίζοντας, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι η μουσική επιδρά ευεργετικά στην ψυχική και τη σωματική υγεία όχι μόνο των νέων αλλά και όλων των ανθρώπων!!!

 

Σχολιάστε

Top