Άρθρα σχετικά με: Christmas movies


Elf

Elf ! (2003) Βαρσαμίδη Χριστίνα – Δέσποινα Γ2        A pleasant comedy about a man named Buddy who is raised


How the Grinch Stole Christmas!

How the Grinch Stole Christmas! (2000)                 Βαρσαμίδη Χριστίνα – Δέσποινα  Γ2                  This movie is about a man who


Home Alone

Home alone – the most famous Christmas movie!!! (1990) Βαρσαμίδη Χριστίνα – Δέσποινα  Γ2               An eight-year-old troublemaker must

Top