Πνευματικό δικαίωμα στην μουσική.

copyy

Πνευματικό δικαίωμα είναι το δικαίωμα που αποκτά κάποιος πάνω σε ένα πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα πχ μουσική, ποίημα, συγγραφικό έργο, σχέδιο, θεατρικό έργο, οπτικοακουστικό έργο, εικαστικό έργο είτε είναι γραπτό είτε προφορικό είτε αφορά την Τέχνη είτε την επιστήμη.
Πνευματική ιδιοκτησία είναι το σύνολο των εξουσιών που δίνει ο νόμος στον ιδιοκτήτη ενός πνευματικού έργου, να προστατεύσει, να διαχειριστεί και να αμειφθεί ακόμη από τρίτους, όταν αυτοί εκμεταλλεύονται την πνευματική του περιουσία.

Κανείς δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει πνευματικό έργο, που αποδεδειγμένα ανήκει σε κάποιον, χωρίς την άδειά του. Αυτό αποτελεί και τη βάση της αναγνώρισης του δικαιώματος υπέρ του δημιουργού-ιδιοκτήτη του, δηλαδή το να ζητείται η άδειά του, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί το έργο του από τρίτους.

mousikh xwris

Αυτό που στην πράξη ονομάζουμε «πνευματικά δικαιώματα», είναι η αμοιβή του δημιουργού, από τη χρήση του έργου του από τρίτους. Ο «χρήστης» της μουσικής πχ. πριν από την χρήση αυτή υποχρεούται, κατ” αρχήν, να ζητήσει την άδεια από τον δημιουργό της και στη συνέχεια να του καταβάλει τα πνευματικά δικαιώματα, την αμοιβή δηλαδή που αντιστοιχεί στη χρήση αυτή.Έτσι,σύμφωνα με το νόμο, κάθε χρήστης πνευματικού έργου, στην προκειμένη περίπτωση μουσικής σύνθεσης, οφείλει αμοιβή (πνευματικά δικαιώματα) και στην προκειμένη περίπτωση ο υπόχρεος να τα καταβάλει είναι ο παραγωγός , δηλαδή η δισκογραφική εταιρεία. Τα δικαιώματα αυτά στην πράξη ονομάζονται «μηχανικά δικαιώματα»

Ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης είναι ένας Οργανισμός ο οποίος επιλέγεται από τους δημιουργούς μουσικής, για παράδειγμα, προκειμένου να διαχειρίζεται συνολικά τα δικαιώματά τους, να τους εκπροσωπεί συνολικά να προστατεύει συνολικά τα έργα τους και να εκτελεί συνολικά τις εντολές τους ως κοινός διαχειριστής της πνευματικής τους περιουσίας. Αυτό στην πράξη εκφράζεται με το να δίνει τις άδειες χρήσης αντ” αυτών, να επιτρέπει ή να απαγορεύει μετά από εξουσιοδότησή τους τη χρήση των έργων τους αντί γι αυτούς, να εισπράττει αντί γι αυτούς τα δικαιώματά τους και να τους τα αποδίδει., έχοντας ταυτόχρονα και το δικαίωμα να ασκεί κάθε νόμιμο μέσο για την προστασία των δικαιωμάτων τους από την παράνομη χρήση από τρίτους.

 

mousikh

Επίσης, η ΑΕΠΙ είναι Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης, λειτουργεί στην Ελλάδα από το 1930, εκπροσωπεί στην Ελλάδα τα δικαιώματα 7500 Ελλήνων συνθετών και στιχουργών, καθώς και τα δικαιώματα 1.500.000 ξένων δημιουργών μουσικής από 100 χώρες του κόσμου.

Δείτε την παρουσίαση της εργασίας μας:

 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

 Πηγές: www.copyright.com.gr

 

 

Σχολιάστε

Top