ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Οι μαθητές  της  2ης ομάδας του τμήματος  Α1 στα πλαίσια της Ερευνητικής Εργασίας του 2ου τετραμήνου, έκαναν μια έρευνα για να δουν την σχέση των εφήβων στις μέρες μας με το διαδίκτυο.Για το σκοπό αυτό δημιουργήσαμε ερωτηματολόγιο το οποίο μοιράστηκε και απαντήθηκε από 35 μαθητές της Α’ λυκείου.

Γράφημα απάντησης φορμών. Τίτλος ερωτήματος: Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο;. Αριθμός απαντήσεων: 35 απαντήσεις. 

Το 91,4% χρησιμοποιεί καθημερινά το διαδίκτυο.
Το 52,9% παίζει διαδικτυακά παιχνίδια.
Τα ⅔ των παιδιών χρησιμοποιούν το διαδίκτυο πάνω από 3ς ώρες .
Σχεδόν ⅔ παιδιά έχουν ξοδέψει χρήματα στα διαδικτυακά παιχνίδια .
Το 58,8% επικοινωνεί με άλλους παίχτες.
Το 82,2% ΔΕΝ γνωρίζει τι είναι το σύστημα PEGI.
Το 82,4% χρησιμοποιεί τις ρυθμίσεις απορρήτου του facebook και άλλων κοινωνικών δικτύων.
Το 76,5% ΔΕΝ γνωρίζει τι είναι το Wikileaks.

 

  Με βάση τα αποτελέσματα από την έρευνα που κάναμε, τα παιδιά που βρίσκονται στην ηλικία των δεκαπέντε ετών είναι διαρκώς στο διαδίκτυο. Υπάρχει καθημερινή χρήση του διαδικτύου, πολλά παιδιά χρησιμοποιούν το διαδίκτυο πάνω από τρεις ώρες . Υπάρχει επικοινωνία με άλλους παίχτες στα διαδικτυακά παιχνίδια, ,αρκετά παιδιά έχουν ξοδέψει χρήματα, μερικά παιδιά δεν έχουν ενημερωθεί για τους κινδύνους που κρύβουν τα διαδικτυακά παιχνίδια.  

 

Επίσης δείτε όλες τις απαντήσεις από το Ερωτηματολόγιο της εργασίας μας

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Σχολιάστε

Top