Μέχρι πότε μπορεί να παραδοθεί ένα όχημα στα κέντρα συλλογής ΟΤΚΖ;

Το όχημα πρέπει να παραδοθεί έως τις 16 Δεκεμβρίου κάθε έτους στα κέντρα συλλογής ΟΤΚΖ ώστε να γίνει η αποταξινόμιση και να μην χρεωθούν οι κάτοχοι του τα τέλη κυκλοφορίας του επόμενου έτους. Το αυτοκίνητο μπορεί να παραδοθεί από το νόμιμο ιδιοκτήτη ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα είναι:

  • Η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.
  • Πινακίδες του οχήματος
  • Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο παραδίδοντος
  • Θεωρημένη εξουσιοδότηση (σε περίπτωση που το όχημα παραδίδεται από εκπρόσωπο του νόμιμου ιδιοκτήτη)

Πηγή:

https://www.diaamath.gr/

Σχολιάστε