Βιώσιμη Γεωργία (Τσανάι Εμανουέλλα, Ρόσι Μικέλα, Σεργιανάι Κορίνα)

ΣΤΟΧΟΣ 2 ΤΟΥ ΟΗΕ: Τερματίστε την πείνα, επιτύχετε επισιτιστική ασφάλεια και βελτιωμένη διατροφή και προωθήστε τη βιώσιμη γεωργία

ένα κείμενο των Τσανάι Εμανουέλλα, Ρόσι Μικέλα, Σεργιανάι Κορίνα από το Α2

Ο γεωργικός τομέας αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα στις μέρες μας. Ο αυξανόμενος πληθυσμός, η αστικοποίηση και η αύξηση του εισοδήματος των νοικοκυριών είναι κάποια από αυτά. Για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα χρειάζεται όχι μόνο η συνδρομή  των κρατών αλλά και των ίδιων των πολιτών. Αρχικά το κράτος θα πρέπει να λάβει υπόψη ότι ο υποσιτισμός και η πείνα συνεχίζουν να είναι πραγματικότητα, ειδικά στις αγροτικές περιοχές και στις αναπτυσσόμενες χώρες, παρόλο που τις τελευταίες δεκαετίες έχει σημειωθεί μια μικρή πρόοδος στη μείωση της πείνας και του υποσιτισμού. Δράσεις που υποστηρίζουν εκστρατείες για την κατάργηση της πείνας, την παροχή τροφοδοτικής βοήθειας μέσω τράπεζας τροφίμων και τη μείωση της σπατάλης τροφίμων, είναι ιδιαίτερα σημαντικές .

Επιπροσθέτως, η  βιώσιμη διαχείριση της γης, του νερού και των φυτογενετικών πόρων έχουν σοβαρή σημασία  για τη διασφάλιση ενός αξιόπιστου και βιώσιμου συστήματος παραγωγής τροφίμων. Οι βιώσιμες γεωργικές πρακτικές πρέπει να παροτρύνονται μακροπρόθεσμα για την παραγωγικότητα του εδάφους . Καθώς τα γεωργικά συστήματα θα αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή, οι επενδύσεις στην καινοτομία, την έρευνα και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών θα είναι απαραίτητη. Οι ιδιώτες θα μπορούσαν να προωθήσουν τη βιώσιμη παραγωγή επενδύοντας σε εταιρείες που αναπτύσσουν νέες τεχνολογίες και ερευνούν την κλιματική αλλαγή ή παράγουν τα τρόφιμά τους χρησιμοποιώντας βιώσιμες γεωργικές πρακτικές.

βιώσιμη γεωργίαΤέλος, οι κάτοικοι θα πρέπει να πάρουν πιο σοβαρά το ζήτημα της κατανάλωση των τροφίμων με επίγνωση και συνείδηση. Αυτό, βέβαια, σχετίζεται και με το ενδιαφέρον του κάθε ατόμου να προσπαθεί να καταναλώνει τοπικά προϊόντα, προκειμένου να συμβάλει στην τοπική οικονομία και να ενισχύσει έτσι τους μικρούς παραγωγούς, να μειώσει το οικολογικό αποτύπωμα, ενώ ταυτόχρονα να καταναλώνει τρόφιμα που διασφαλίζουν την υγεία του. Σε αυτό το πλαίσιο τα άτομα μπορούν να συνεισφέρουν διατηρώντας μια ισορροπημένη διατροφή, αγοράζοντας εποχιακά τρόφιμα από τοπικούς αγρότες, μαθαίνοντας να μαγειρεύουν υγιεινά – σύμφωνα με την πυραμίδα διατροφής – και μειώνοντας την κατανάλωση κρέατος. Με αυτόν τον τρόπο θα εξαλειφθεί η πείνα, αν και μόνο αν υπάρχει θέληση και συνεργασία από όλα τα μέλη του κόσμου.

ΠΗΓΕΣ:

https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/goal-02/

 

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης