Τι είναι το πρόγραμμα Comenius;

Comenius_logo

Τι είναι το πρόγραμμα Comenius;

GreeceΤο τομεακό Πρόγραμμα Comenius αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας της σχολικής εκπαίδευσης και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασής της, ιδίως μέσω της ενθάρρυνσης της διακρατικής συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σχολικής και προσχολικής εκπαίδευσης με την επιχορήγηση σχολικών συμπράξεων και δράσεων διακρατικής κινητικότητας μαθητών και εκπαιδευτικού προσωπικού, καθώς και δραστηριοτήτων ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης εκπαιδευτικών. Επίσης, υποστηρίζει τους νέους ώστε να αποκτήσουν συνείδηση της ποικιλομορφίας των ευρωπαϊκών πολιτισμών, καθώς και γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες για την προσωπική τους ανάπτυξη, τη μελλοντική εργασιακή τους απασχόληση και τη δραστηριοποίησή τους ως ενεργών πολιτών.

Ποιες είναι οι επιλέξιμες χώρες;

Επιλέξιμες χώρες είναι τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, η Νορβηγία και η Τουρκία. Η συμμετοχή της Κροατίας, της Ελβετίας και της ΠΓΔΜ καθορίζεται στην ετήσια πρόσκληση υποβολής προτάσεων.

Ποιες επιμέρους δράσεις περιλαμβάνει;

Comenius Σχολικές Συμπράξεις (Comenius School Partnerships)
Μια Σχολική Σύμπραξη Comenius αποτελείται από ελληνικά επιλέξιμα σχολεία και σχολεία ξένων χωρών, ενώ υλοποιεί ένα Κοινό Σχέδιο Μάθησης (project) διάρκειας 2 ετών. Το Κοινό Σχέδιο Μάθησης δίνει σε μαθητές και εκπαιδευτικούς από διαφορετικές χώρες μια ευκαιρία να εργαστούν μαζί σε ένα ή περισσότερα θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Στην περίπτωση των γλωσσικά προσανατολισμένων Σχεδίων Μάθησης, η Σύμπραξη αποτελείται από 2 σχολεία χωρών όπου ομιλείται διαφορετική γλώσσα (Διμερείς Συμπράξεις). Σε κάθε άλλη περίπτωση η Σύμπραξη αποτελείται από σχολεία από 3 τουλάχιστον χώρες (Πολυμερείς Συμπράξεις). Τα προς συνεργασία σχολεία μπορούν να αναζητηθούν στη βάση δεδομένων για εξεύρεση εταίρων.

Συμπράξεις Comenius Regio

Οι Συμπράξεις Comenius Regio, μέσω της συνεργασίας μεταξύ τοπικών/περιφερειακών αρχών με ρόλο στη σχολική εκπαίδευση, στοχεύουν στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης και τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στις εμπλεκόμενες περιφέρειες. Οι Συμπράξεις Comenius Regio απαρτίζονται από 2 «περιφέρειες-εταίρους» χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση. Η διάρκειά τους είναι 2 έτη.

Οι Συμπράξεις Comenius Regio εστιάζουν το έργο τους σε σαφώς καθορισμένα θέματα (π.χ. βία στα σχολεία, ρατσισμός και ξενοφοβία, επιμόρφωση εκπαιδευτικών κ.τ.λ.), ενώ οι δραστηριότητες της σύμπραξης περιλαμβάνουν κινητικότητα του προσωπικού που εμπλέκεται στη σχολική εκπαίδευση, εκδόσεις, διοργάνωση συνεδρίων/ σεμιναρίων κ.ά.

Ενδοϋπηρεσιακή Κατάρτιση Εκπαιδευτικών (Comenius In-service training)
Οι υποτροφίες ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης βοηθούν τους εκπαιδευτικούς να βελτιώσουν τις διδακτικές τους δεξιότητες και να έρθουν σε επαφή με τα εκπαιδευτικά συστήματα άλλων ευρωπαϊκών χωρών, μέσω της συμμετοχής σε επιμορφωτική δραστηριότητα που πραγματοποιείται σε ευρωπαϊκή χώρα διαφορετική από εκείνη στην οποία εργάζονται. Η διάρκεια των δραστηριοτήτων κυμαίνεται από 1 ημέρα έως έξι εβδομάδες.

Η δραστηριότητα παρέχεται στις εξής μορφές:
-κύκλοι μαθημάτων/σεμινάρια εντός της ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων ή εκτός αυτής.
-συμμετοχή σε συνέδρια/σεμινάρια τα οποία διοργανώνονται από ένα Δίκτυο ή Σχέδιο Comenius. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα για επιτόπια παρακολούθηση εργασίας (job shadowing) και αλληλεπίδραση με άλλους επαγγελματίες στον τόπο εργασίας τους, σε μια διαφορετική χώρα. Στη δράση μπορούν να συμμετέχουν οι διδάσκοντες όλων των γνωστικών αντικειμένων στη σχολική εκπαίδευση.

http://www.iky.gr/europaika-programmata/comenius-sxoliki-ekpaideysi

Σχολιάστε

Top