Οι εφημερίδες της Λέσβου αφηγούνται

ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΓΚΟΥΛΙΟΥ Α3 To Πρότυπο Λύκειο Μυτιλήνης φιλοξενεί ποικίλες δράσεις. Μια από αυτές υλοποιήθηκε το Σάββατο 19 Νοεμβρίου στη αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου μας. [...]