Μαθητές που πήραν μέρος στην  εκδήλωση με τη διευθύντρια της Δημόσιας Κεντρικής  Βιβλιοθήκης

Οι εφημερίδες της Λέσβου αφηγούνται

0

ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΓΚΟΥΛΙΟΥ To Πρότυπο ΓΕΛ Μυτιλήνης φιλοξενεί ποικίλες δράσεις. Μια από αυτές υλοποιήθηκε το Σάββατο στις 19 Νοεμβρίου, η βιβλιοπαρουσίαση του βιβλίου:«1919-1922: Οι εφημερίδες [...]