ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΑΣ ΣΤΗN ΠΑΝΑΤΤΙΚΗ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ – ARSINOE _EU


1716975298417

Στο πλαίσιο του έργου Arsinoe_eu διαμορφώθηκε ένα παρατηρητήριο βιοποικιλότητας για την Αθήνα, με σκοπό την ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών στη βιωματική μάθηση. Στόχος ήταν να γνωρίσουν οι πολίτες καλύτερα το φυσικό περιβάλλον της γειτονιάς τους και της Αθήνας γενικότερα, να αντιληφθούν τις ιδιαιτερότητες του και να ευαισθητοποιηθούν περισσότερο για τα περιβαλλοντικά ζητήματα.

Έτσι, η περιβαλλοντική ομάδα του σχολείου μας δεν ήταν δυνατό να μη λάβει μέρος στην Παναττική Μαθητική Δράση με θέμα: «Καταγράφω τη βιοποικιλότητα στη Μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας & επιτυγχάνω την ανθεκτικότητα μέσω συμμετοχικών διαδικασιών», που διήρκεσε από 22 Δεκεμβρίου έως και 22 Μαΐου 2024, λαμβάνοντας τη δεύτερη θέση στον αριθμό των παρατηρήσεων.

Στις 27 Μαΐου 2024, οι σχολικές ομάδες που διακρίθηκαν παρουσίασαν στο Κ.Ε.ΠΕ.Α του Μητροπολιτικού Πάρκου Α. Τρίτση το έργο τους, τα όσα αποκόμισαν μέσα από αυτό, αλλά και τις προτάσεις τους, καθώς η βιοποικιλότητα συνδέεται άρρηκτα με την κλιματική αλλαγή.

Σας παραθέτουμε τις προτάσεις μας που προέκυψαν μέσα από τις παρατηρήσεις μας, αλλά και την ολιγόλεπτη παρουσίασή μας, από την αντιπροσωπεία μας, στη fiesta στο Κ.Ε.ΠΕ.Α του Μητροπολιτικού Πάρκου Α. Τρίτση :

  • Να γίνει σκοπός και καθήκον μας, η επανένταξη της φύσης στην Αθήνα.

  • Να προστατεύονται οι ελεύθεροι δημόσιοι χώροι πρασίνου και να δημιουργούνται νέοι. Η αξιοποίηση τους, όταν γίνεται, να γίνεται με μέτρο και με μεγάλη προσοχή.

  • Να αποφεύγονται τα φυτοφάρμακα και να μιμούμαστε τη φύση στην προστασία των καλλιεργειών μας (φυσικοί εχθροί).

  • Να μην ψεκάζονται φυτά ανθισμένα.

  • Να φυτεύουμε όσα μπορούμε περισσότερα άγρια – ενδημικά φυτά.Λήψη αρχείου

Η Περιβαλλοντική Ομάδα του 2ου Γυμνασίου Νέας Φιλαδέλφειας

Οι παρατηρήσεις του 2ου Γυμνασίου Νέας Φιλαδέλφειας  στην πλατφόρμα MINKA ARSINOE