3η στάση στο ταξίδι του Οδυσσέα για τα παιδιά της Δ΄ τάξης: Εκπαιδευτικό ερευνητικό πρόγραμμα για την Ασφάλεια στο διαδίκτυο

Την Πέμπτη 14 Απριλίου πραγματοποιήθηκε η Τρίτη τηλεδιάσκεψη ανάμεσα στους μαθητές και τις μαθήτριες της Δ΄ τάξης του σχολείου μας και τους μαθητές και τις μαθήτριες της Ε΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Ασημίου, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος Οδυσσέα που υλοποιούμε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, με θέμα την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο.

13Στόχος της τρίτης αυτής συνάντησης ήταν να παρουσιάσουν τα παιδιά τα ευρήματα της έρευνά τους πάνω στα υποθέματα που ανέκυψαν κατά τη δεύτερη τηλεδιάσκεψη. Τα τρία υποθέματα που διαπραγματεύτηκαν ήταν: α) τα προσωπικά δεδομένα, β) οι ψευδείς ειδήσεις και γ) η αποπλάνηση.

24Ανάμεσα στη δεύτερη και τρίτη τηλεδιάσκεψη τα παιδιά των δύο τμημάτων, των δύο σχολείων δημιούργησαν τρεις μεικτές ομάδες, οι οποίες συνεργάστηκαν διαδικτυακά, διερεύνησαν τις υποθεματικές, μελέτησαν άρθρα, βιβλία και βιντεάκια σχετικά, συζήτησαν μεταξύ τους και παρήγαγαν συνεργατικά μία κοινή παρουσίαση.

56

Για την καλύτερη επικοινωνία αξιοποιήθηκε η ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα της e-me. Συγκεκριμένα, δημιουργήθηκαν τρεις κυψέλες-τάξεις, μία για κάθε ομάδα, όπου τα παιδιά αναρτούσαν το υλικό που διερευνούσαν και ανακάλυπταν, στη συνέχεια το μελετούσαν όλα τα μέλη της ομάδας και σχολίασαν κάτω από κάθε ανάρτηση.

Στη συνέχεια αξιοποιήθηκε η πλατφόρμα της webex ώστε να έχουν τα παιδιά μία διαπροσωπική επικοινωνία, να συζητήσουν σε πραγματικό χρόνο, να διαμοιραστούν σκέψεις και εικόνες που θέλουν να προσθέσουν στην παρουσίασή τους.  Αν και οι τηλεδιασκέψεις πραγματοποιήθηκαν σε χρόνο εκτός σχολείου, και παρά τις ποικίλες υποχρεώσεις και δραστηριότητες που είχαν τα παιδιά, κατάφεραν να βρουν κοινό χρόνο και να συνεργαστούν μέσα σε κλίμα αποδοχής, αυτοσεβασμού, κατανόησης, υγιούς διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων.

Για να παρουσιάσει η κάθε ομάδα την υπό μελέτη θεματική τους χρησιμοποίησαν το συνεργατικό εργαλείο «Παρουσιάσεις google».

7

Καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας, της μελέτης και της δημιουργίας των παρουσιάσεων τα παιδιά έδειξαν ιδιαίτερο ζήλο, δημιουργικότητα, προθυμία, επιμονή και υπομονή, ενθουσιασμό και γενικά συνέβαλαν τα πλείστα ώστε να ολοκληρωθούν οι εργασίες τους.

Μέσα στις παρουσιάσεις τους συμπεριέλαβαν και παιχνίδια που δημιούργησαν τα ίδια τα παιδιά αξιοποιώντας τα εργαλεία της e-me content.

8

Κατά την τηλεδιάσκεψη ο ενθουσιασμός, η συνέπεια, η σοβαρότητα και ο επαγγελματισμός των παιδιών μας εξέπληξαν ευχάριστα!

Μέσα από το πρόγραμμα αυτό τα παιδιά, που βρίσκονται στο κέντρο της μαθησιακής διαδικασίας, αναπτύσσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες αλλά και την κριτική τους σκέψη, τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία, την επικοινωνία, την ευελιξία και την προσαρμοστικότητα. Αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, εξελίσσουν την οργανωτική τους σκέψη και ικανότητα, την ενσυναίσθηση και τις κοινωνικές τους δεξιότητες ενώ έρχονται αντιμέτωποι με προβλήματα που καταφέρνουν να τα διεκπεραιώσουν με μεγάλη επιτυχία. Τους δίνεται η δυνατότητα να αυτενεργήσουν καθώς είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για τη μάθησή τους και έχουν ενεργό ρόλο στη γνωστική τους ανάπτυξη.

9

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης