1

Κλιματικοί πρόσφυγες ή περιβαλλοντικοί μετανάστες

Τα τελευταία χρόνια έχει εμφανιστεί μία νέα μορφής μετανάστευσης, όπου άνθρωποι, συνηθίζουν να αποκαλούνται «κλιματικοί πρόσφυγες». Αυτοί εξαναγκάζονται να εγκαταλείψουν τη χώρα τους, εξαιτίας των [...]