ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Στο μάθημα των αγγλικών με την κ. Μαρία Νικοπούλου αυτό τον καιρό ασχολούμαστε με τα imaginary creatures όπως ονομάζονται και συγκεκριμένα με τα acrostic poems (ακροστιχίδες).

 creatures

Στην τάξη τα παιδιά χωριστήκαμε σε ομάδες των 3 ή 4 παιδιών. Κάθε ομάδα διάλεξε μυστικά ένα  imaginary creature πιο συγκεκριμένα ένα cartoon. Στην συνέχεια η κα Μαρία μας έδωσε 10 λεπτά και δημιουργήσαμε μία ακροστιχίδα.

Έπειτα ομάδα που παρουσίαζε σηκωνόταν στον πίνακα και οι υπόλοιποι προσπαθούσαν να μαντέψουν σε πιο καρτούν αναφέρονται.

Τέλος μοιράστηκαν ατομικές παρόμοιες εργασίες για το σπίτι όπου τις παρουσιάσαμε με έναν διαφορετικό τρόπο… με ένα PADLET!

https://padlet.com/mnikop/6th-grade-s-project-padlet-axyos8qqe0jy889h 

Στόχοι που επιτεύχθηκαν με το παραπάνω ‘’project’’:

  • Συνεργασία μεταξύ των μαθητών

  • Εξάσκηση του προφορικού λόγου στα αγγλικά

  • Δημιουργικότητα και ανάπτυξη φαντασίας

  • Διασκέδαση μέσω του παιχνιδιού

  • Εξάσκηση λεξιλογίου

Ζωή Περχανίδου – Στ΄ τάξη

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης