Η Βιβλιοθήκη μας

Η Βιβλιοθήκη στεγάζεται σε μια ευρύχωρη αίθουσα στον ισόγειο χώρο του σχολείου μας, η οποία είναι εύκολα προσβάσιμη από τους μαθητές όλων των τάξεων του Γυμνασίου και του Λυκείου. Στα ράφια της βρίσκεται πληθώρα βιβλίων, τόσο σχολικών όσο και εξωσχολικών τίτλων εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος.

ΣΤΟΧΟΣ

 Η βιβλιοθήκη μας στοχεύει  στο να αποτελέσει για τους μαθητές και τις μαθήτριες έναν ελκυστικό χώρο ψυχαγωγίας,  γνώσης και ανάπτυξης των ιδιαίτερων δεξιοτήτων τους. Με καινοτόμες μεθόδους προσέγγισης του μαθητικού δυναμικού του σχολείου μας η βιβλιοθήκη επιδιώκουμε να αποτελέσει ένα κύτταρο δημιουργικής απασχόλησης και περαιτέρω εμβάθυνσης της γνώσης, η οποία αποκτάται στα διαφορετικά μαθησιακά αντικείμενα του ωρολογίου προγράμματος.

Επιδιώκεται, επίσης,  να δώσει στους εκπαιδευτικούς δυνατότητες εμπλουτισμού και τελειοποίησης της διδασκαλίας μέσω της πρόσβασης σε πηγές πληροφόρησης και σε κατάλληλα μέσα για τον σχεδιασμό βέλτιστων και καινοτόμων  πρακτικών στη διαδικασία της μάθησης.

Επιπλέον, η βιβλιοθήκη δύναται και θα επιδιωχθεί να αποτελέσει έναν συνδετικό ιστό του σχολείου με την ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα, καθώς θα πραγματοποιηθούν συνεργασίες με άλλα σχολεία, ώστε να δρομολογηθούν κοινές εκπαιδευτικές δράσεις. Αυτή η στόχευση μπορεί να προσλάβει ποικίλες μορφές όπως την ανταλλαγή βιβλίων με άλλες σχολικές βιβλιοθήκες, τη διοργάνωση εκδηλώσεων φιλαναγνωσίας καθώς και το σχεδιασμό ομιλιών και βιβλιοπαρουσιάσεων εξειδικευμένου ή και γενικότερου περιεχομένου.

ΠΟΡΟΙ

Οι πόροι που θα συντηρούν και θα αυξάνουν τον αριθμό των τόμων καθώς και τον εκσυγχρονισμό της βιβλιοθήκης μας, μέσω της απόκτησης εποπτικών μέσων και ενίσχυσης της υλικοτεχνικής υποδομής, αποτελούν αναγκαία συνθήκη για την ευόδωση και μακροημέρευση του project που έχουμε αναλάβει. Θα διερευνηθούν οι δυνατότητες εισροής κονδυλίων από σχετικές δαπάνες που μπορεί να προσφέρει το Υπουργείο Παιδείας από τον προϋπολογισμό του, ενώ θα κατευθυνθούμε και στη δημιουργία και  ενεργοποίηση μιας βάσης δωρητών από την τοπική επιχειρηματική κοινότητα και από ευαισθητοποιημένους συμπολίτες μας.

Ματαράγκας Γεώργιος, Middle Mountain College News, 13-12-2022

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΩΝ
Περί ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΩΝ 340 Άρθρα
Ονομάζομαι Ουρανία Τσούτση, είμαι Φιλόλογος και Διευθύντρια στο Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Μεσοβουνίων.

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης