αιολική ενέργεια

για εφημεριδα 3

Αιολική ενέργεια ονομάζεται η ενέργεια που παράγεται από την εκμετάλλευση του ανέμου. Η ενέργεια αυτή χαρακτηρίζεται ως ήπια μορφή ενέργειας και περιλαμβάνεται στις καθαρές πηγές, όπως συνηθίζονται να λέγονται οι πηγές ενέργειας που δεν εκπέμπουν ή δεν προκαλούν ρύπους. Ονομάζεται αιολική γιατί στην ελληνική μυθολογία ο Αίολος ήταν θεός του ανέμου.

Η αιολική ενέργεια αποτελεί σήμερα μια ελκυστική λύση στο πρόβλημα της ηλεκτροπαραγωγής. Το καύσιμο είναι άφθονο, αποκεντρωμένο και δωρεάν. Δεν εκλύονται αέρια και άλλοι ρύποι, και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον είναι μικρές σε σύγκριση με τα εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής από συμβατικά καύσιμα.

Επίσης τα οικονομικά οφέλη μιας περιοχής από την ανάπτυξη της αιολικής βιομηχανίας είναι αξιοσημείωτα.

Υπάρχουν όμως και μειονεκτήματα. Οι ανεμογεννήτριες μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς ή θανατώσεις πουλιών, κυρίως αποδημητικών, γιατί τα ενδημικά «συνηθίζουν» την παρουσία των μηχανών και τις αποφεύγουν. Γι” αυτό καλύτερα να μην κατασκευάζονται αιολικά πάρκα σε δρόμους μετανάστευσης πουλιών.

Σε κάθε περίπτωση πριν τη δημιουργία ενός αιολικού πάρκου και οποιασδήποτε εγκατάστασης ανανεώσιμης πηγής ενέργειας θα πρέπει να έχει προηγηθεί μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Ενέργειες για την ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας έχουν γίνει σε ολόκληρη τη χώρα και ιδιαίτερα στα νησιά, όπου πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Λόγω του ότι μπορούμε να μετατρέψουμε την αιολική ενέργεια σε ηλεκτρική με την βοήθεια των ανεμογεννητριών έχουμε καταφέρει μια οικονομική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρύπους και χωρίς επιπτώσεις βλαβερές στο περιβάλλον.

 Μια ενέργεια που μας την δίνει απλόχερα η φύση.

 *εργασία στον περιβαλλοντικό γραμματισμό

 Δ.Π., εκπαιδευομένη Α’ κύκλου

 για εφημεριδα 4

Σχολιάστε

Top