εργαστήριο κατασκευών

2

Με μεράκι, δημιουργικότητα, φαντασία και συνεργασία το εργαστήριο κατασκευών, που λειτούργησε το σχολικό έτος 2017-2018 με εμψυχώτρια τη διευθύντρια του σχολείου, κυρία Νικολαΐδου, δημιούργησε πολλά έργα. Ορισμένα από τις δημιουργίες που κατασκευάστηκαν στο τέλος της χρονιάς…

3 4 2 1

Κ.Γ.

Σχολιάστε

Top