ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

σχολική χρονιά 2016-2017

πρώτο τεύχος
Π. Β. 
Ιωάννα Κλάδη
Μαρία Κοκκώνη
Ελένη Κρητικού
Γιάννα Λυκούργου
 
δεύτερο τεύχος  
Π. Β.  
Μαρίνα Διαφωνίδου
Ιωάννα Κλάδη
Μαρία Κοκκώνη
Α. Κ. 
Ελένη Κρητικού

Γιάννα Λυκούργου
Βασιλική Μαλτέζου
Μαρίνα Στούμπου
Κώστας
 
τρίτο τεύχος  
Π. Β.  
Μαρίνα Διαφωνίδου
Ιωάννα Κλάδη
Μαρία Κοκκώνη
Α. Κ. 
Ελένη Κρητικού

Γιάννα Λυκούργου
Βασιλική Μαλτέζου
Μαρίνα Στούμπου
Παναγιώτης Χιωτέλλης
Κώστας
 
τέταρτο τεύχος
Παναγιώτης Βενέτης 
Ιωάννα Κλάδη
Μαρία Κοκκώνη
Α. Κ. 
Ελένη Κρητικού
Γιάννα Λυκούργου
Βασιλική Μαλτέζου
Μαρίνα Στούμπου
Παναγιώτης Χιωτέλλης
Κώστας
 
υπό το συντονισμό της εκπαιδευτικού Κατερίνας Γιωτοπούλου
και τη συμβολή όλων των εκπαιδευομένων και εκπαιδευτών του ΣΔΕ Καλλιθέας
 

σχολική χρονιά 2017-2018

η ηλεκτρονική εφημερίδα συντάσσεται από άρθρα που προσφέρουν οι εκπαιδευόμενοι του ΣΔΕ Καλλιθέας  υπό το συντονισμό της εκπαιδευτικού Κατερίνας Γιωτοπούλου
 
 
 
Top