Ο ρόλος του φυτοπλαγκτού στο φαινόμενο του θερμοκηπίου

Οι επιστήμονες τα τελευταία χρόνια έχουν επικεντρώσει τις έρευνές τους στις διαδικασίες ανάπτυξης του πλαγκτού, καθώς και στη μελέτη των διαδικασιών ανταλλαγής του CΟ2 ανάμεσα στην ατμόσφαιρα και τους ωκεανούς. Συγκεκριμένα αέρια (όπως το CH4 και το CO2 και οι υδρατμοί) έχουν τη δυνατότητα να απορροφούν και να επανεκπέμπουν, ή να επανασκεδάζουν την μεγάλου μήκους ακτινοβολία που εκπέμπει η Γη. Αυτά τα αέρια λέγονται αέρια του θερμοκηπίου (Ζερβάκης, 2005).

Το πλαγκτόν, όπως είναι γνωστό, παίζει ουσιαστικό ρόλο στη μεταφορά του άνθρακα στο εσωτερικό των ωκεανών και κατ” επέκταση στη ρύθμιση του CΟ2 στην ατμόσφαιρα. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι 2,5 από τους 7,5 γιγατόνους CΟ2 που παράγονται ετησίως στη γη κυρίως από τις ανθρώπινες δραστηριότητες απορροφώνται από τους ωκεανούς μέσω του φυτοπλαγκτού. Το γεγονός αυτό θεωρείται ότι μπορεί να αποτελέσει σταθεροποιητικό παράγοντα στη ρύθμιση του κλίματος του πλανήτη, που απειλείται εξαιτίας του φαινόμενου του θερμοκηπίου, δηλαδή λόγω της αύξησης της συγκέντρωσης του CΟ2 στην ατμόσφαιρα.

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης