Εθισμός Στο Διαδίκτυο

Εθισμός Στο Διαδίκτυο

Ένα αρκετά σημαντικό θέμα που απασχολεί σε μεγάλο βαθμό την εποχή μας, είναι η ραγδαία εξάπλωση των Μέσων Μαζικής Δικτύωσης και ο εθισμός τους σε αυτά. Είναι κοινώς γνωστό πως τα Μέσα Μαζικής Δικτύωσης, έχουν ενταχθεί οριστικά στη ζωή μας και οι περισσότεροι κάνουμε χρήση τους σε καθημερινή βάση. Παρ’ όλα αυτά, έχει παρατηρηθεί πως αρκετοί αναλώνονται σε αυτά και οδηγούνται στην υπέρμετρη χρήση τους, με ολέθριες επιπτώσεις για τους ίδιους.
Η ασύστολη ενασχόληση με τα Μέσα Μαζικής Δικτύωσης, έχει σοβαρές επενέργειες στο άτομο. Πιο ειδικά, παρατηρείται πως ο ελεύθερος χρόνος του περνάει με πλήρη απραγία. Όντας προσηλωμένο στον εικονικό κόσμο που του προσφέρει το διαδίκτυο, αφήνει ανεκμετάλλευτο το χρόνο που θα μπορούσε να τον διαθέσει για ψυχική και πνευματική ανάπτυξη και ολοκλήρωση. Στη συνέχεια, η πολύωρη απασχόλησή του με το διαδικτυακό χώρο, συμβάλλει και στην κοινωνικοποίησή του. Θεωρώντας, λανθασμένα, πως στο διαδίκτυο έχει τη δυνατότητα να έρθει σε επαφή με περισσότερο κόσμο, παραμερίζει την ανάγκη του για ουσιαστική επικοινωνία και δια ζώσης διάλογο, καθιστώντας το ανίκανο να εκφράσει τα συναισθήματά του και να ανοίξει τον ψυχικό του κόσμο σε άλλους.
Ωστόσο, τα επακόλουθα της πολύωρης χρήσης των Μέσων Μαζικής Δικτύωσης, αφορούν και τον πνευματικό και ψυχικό τομέα του ατόμου. Αναλυτικότερα, δεν του δίνεται η δυνατότητα άσκησης του νου του, με απότοκο την απονέκρωση της σκέψης του. Παραμελούνται οι πνευματικές του ικανότητες, καθώς αδυνατεί να βρει ένα μέσο άσκησης και βελτίωσής τους. Επιπλέον, το διαδίκτυο συμβάλλει στην απομόνωσή του από τον υπόλοιπο κόσμο. Προσφέροντάς του ολόκληρη τη γη σε μία συσκευή, παράλληλα τον αποξενώνει από αυτήν και τον εσωκλείει σε έναν πλασματικό και ψεύτικο κόσμο. Με αυτόν τον τρόπο, ο χρήστης νομίζει πως έχει τα πάντα, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχει τίποτα.
Παρ’ όλο τις καταστρεπτικές συνέπειες που έχει η υπέρμετρη ενασχόληση με τα Μέσα Μαζικής Δικτύωσης για το άτομο, προτείνονται και οι ανάλογες μέθοδοι αντιμετώπισης. Αρχικά, θεωρείται σωστό να ακολουθείται ένα πρόγραμμα όσον αφορά το ωράριο χρήσης τους. Η μετρημένη και σωστή ενασχόληση, μπορεί να περιορίσει τις αρνητικές επιπτώσεις σε έναν αρκετά σημαντικό βαθμό. Επιπλέον, η εύρεση ενός παραγωγικού τρόπου αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου έχει μεγάλη σημασία. Το άτομο με αυτόν τον τρόπο, έχει τη δυνατότητα να ασκήσει τις ικανότητές του, αλλά και να βελτιωθεί τόσο σε σωματικό, όσο και σε πνευματικό και ψυχικό επίπεδο.
Στη συνέχεια, η πολιτικοποίηση θεωρείται ένας σωστός και φρόνιμος τρόπος αντιμετώπισης του φαινομένου. Η ενασχόληση με τα κοινά, η παρακολούθηση πολιτικών συνεδριάσεων ακόμα και η άσκηση πολιτικής γνώμης, μπορεί να αποσπάσει το άτομο από τον χώρο του διαδικτύου. Εκτός αυτού, του επιτρέπει να γίνει ένα πολύτιμο μέλος της κοινωνίας. Επιπροσθέτως, η ενασχόληση με τα γράμματα θα βοηθήσει το άτομο να αναπτύξει το λεξιλόγιό του, να διευρύνει τους πνευματικούς του ορίζοντες και να γίνει ένα χρήσιμο μέλος της κοινωνίας. Διαβάζοντας βιβλία, θα βοηθηθεί στο να καταλάβει το νόημα της λέξης “φίλος” και άλλων εννοιών και να συγκρίνει αυτές τις έννοιες έτσι όπως παρουσιάζονται στον διαδικτυακό χώρο.
Τα Μέσα Μαζικής Δικτύωσης έχουν φέρει μία τεράστια επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο ζούμε και σκεφτόμαστε. Έχουν ενταχθεί στη ζωή μας και μας έχουν επηρεάσει. Γι’ αυτόν το λόγο πρέπει να γίνεται σωστή χρήση του, αλλιώς υπάρχει ο κίνδυνος ανάλωσης τους από αυτά.

Μιχελάκης Αντώνης & Μαρκάκης Αχιλλέας

Top