Η καταστροφή του όζοντος

1

Έναυσμα για την σύνταξη του παρόντος άρθρου αποτέλεσαν πρόσφατες και όχι μόνο έρευνες οι οποίες αποδεικνύουν ότι το στρώμα του όζοντος έχει υποστεί σοβαρές απώλειες από τις ανθρώπινες δραστηριότητες.

Τι είναι όμως το όζον; Όζον είναι ένα στρώμα πάχους 7 χιλιομέτρων  το οποίο βρίσκεται στα ανώτερα τμήματα της ατμόσφαιρας και προστατεύει τη Γη από την υπεριώδη ακτινοβολία. Σύμφωνα με τους επιστήμονες χωρίς τον όζον ο άνθρωπος θα πάθαινε εγκαύματα, καρκίνο του δέρματος και καταρράκτη. Ερευνητές από το Ηνωμένο Βασίλειο το 1985 ήρθαν μπροστά σε μία τρομακτική ανακάλυψη, το μισό στρώμα του όζοντος είχε εξαφανιστεί!Τι όμως έκανε τόσο μεγάλη ζημιά στο όζον; Μετά από έρευνες οι επιστήμονες υπόδειξαν ως βασικότερο αίτιο τους χλωροφθοράνθρακες οι οποίοι χρησιμοποιούνταν στα προωθητικά αέρια των σπρέι, στα ψυγεία αλλά και στα κλιματιστικά. Όταν απελευθερώνονταν στην ατμόσφαιρα λόγω της ηλιακής ακτινοβολίας διασπώνταν και έτσι τα άτομα χλωρίου ως καταλύτες επιτάχυναν τη διάσπαση της στιβάδας του όζοντος. Σύμφωνα με τους ειδικούς ένα μόλις μόριο χλωρίου είναι ικανό να καταστρέψει 1.000.000 μόρια όζοντος!

Άλλοι παράγοντες καταστροφής του όζοντος:

  • Halons: ουσίες που χρησιμοποιούνται στα μέσα πυρόσβεσης, κάποια απ’ αυτά είναι έως και 10 φορές περισσότερο επικίνδυνα από τον πιο ισχυρό χλωροφοράνθρακα
  • Τετραχλωράνθρακες, μεθυλοχλωροφόρμιο: χρησιμοποιούνται σε μεγάλες ποσότητες ως διαλύτες για τον καθαρισμό μετάλλων.
  • Μεθυλοβρωμίδιο: χρησιμοποιείται ευρέως ως φάρμακο στη γεωργία αλλά και στην απολύμανση γεωργικών προϊόντων.

Μανουσάκης Κυριάκος,Μακράκης Νικόλαος

1

Top