ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

1

Στην σημερινή εποχή με την ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας όλο και περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν σε καθημερινή βάση τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ειδικότερα το μεγάλο ποσοστό της νεολαίας επικοινωνεί, ψυχαγωγείται και ενημερώνεται. Θα ακολουθήσουν αναλυτικές πληροφορίες για την χρήση του διαδικτύου από τους νέους.

1η) Βάση στατιστικών όλοι οι μαθητές Λυκείου χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χωρίς εξαίρεση.

1

2η) Το σύνολο των εφήβων άρχισαν να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τις εξής ηλικίες:

1

Εντύπωση κάνει το υπερβολικά μικρό έτος της ηλικίας από τότε που άρχισαν να έχουν επαφή με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

 

3η) Τα κυριότερα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι αυτά:

1

Τις πρώτες θέσεις έχουν καταλάβει το Facebook, Instagram, YouTube και Viber, έπειτα με μικρότερα ποσοστά ακολουθούν το Skype, Tumblr και Twitter.

 

4η) Στην ερώτηση «Πόσο συχνά τα χρησιμοποιείτε;» οι απαντήσεις είναι οι ακόλουθες:

1

Παρατηρείται ότι το πλεονάζων ποσοστό τα χρησιμοποιεί σε τεράστιο βαθμό, ενώ παράλληλα έχουν αποκλειστεί οι απαντήσεις «δύο φορές την εβδομάδα» και «μόνο το Σ/Κ»

5η) Οι νέοι ρωτήθηκαν πόσες ώρες τα χρησιμοποιούν καθημερινά. Οι απαντήσεις εντυπωσιάζουν.

1

Είναι προφανές ότι οι νέοι παρά τις πολλές υποχρεώσεις εξακολουθού΄ν να αφιερώνουν πολλές ώρες στο διαδίκτυο.

6η) Η επιρροή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στις διαπροσωπικές σχέσεις των νέων.

 

Οι νεόι κατασστούν σαφές πως η σχέση τους επηρεάζεται από το διαδίκτυο.

1

7η) Απ΄ότι φαίνεται διάβασμα και διαδίκτυο δεν συμβαδίζουν διότι στην ερώτηση «πιστεύετε πως επηρεάζουν το διάβασμά σας;» οι απαντήσεις είναι:

1

Την πρώτη θέση κατέχει η απάντηση «ναι» ενώ φαίνεται πως το μικρότερο ποσοστό πιστεύει ότι το διάβασμά τους δεν επηρεάζεται.

8η) Η ερώτηση που έγινε στους μαθητές είναιη εξής «Γιατί χρησιμοποιείται τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης;» και οι απαντήσεις παρουσιάζονται στην συνέχεια

1

Οι περισσότεροι νέοι χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να επικοινωνήσουν μεταξύ τους ενώ σε μικρότερο ποσοστό για να ενημερωθούν και να αξιοποιήσουν τον ελεύθερο χρόνο τους.

9η)Προσδίδουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ασφάλεια στους έφηβους ;

Η απάντηση ακολουθεί:

1

Γίνεται αντιληπτό ότι οι περισσότεροι νέοι πιστεύουν πως δεν κινδυνεύουν άμεσα ή έμμεσα από το διαδίκτυο.

10η) Οι πληροφορίες που ανταλλάσουν οι νέοι:

1

Ανησυχητικό το γεγονός πως οι νέοι δεν δημοσιοποιούν μόνο γενικά στοιχεία όπως ενδιαφέροντα αλλά και προσωπικά όπως φωτογραφίες, διευθύνσεις, τηλεόραση και βίντεο.

Top