Δήμοι, Περιφέρεια και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Οι περιβαλλοντικές καταστροφές που βιώνουμε, η κλιματική κρίση, η ατμοσφαιρική ρύπανση, η πλημμυρίδα πλαστικών και άλλων σκουπιδιών, η καταστροφή των ακτών κι οι πυρκαγιές, ο πολλαπλασιασμός των αδέσποτων, η έλλειψη και η καταστροφή χώρων πρασίνου στις πόλεις, όλα αυτά δεν απαιτούν μόνο πολιτικές αποφάσεις για να αντιμετωπιστούν. Είναι αναγκαία και απαραίτητη και η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση των πολιτών, έτσι ώστε να καλλιεργηθούν οι συμπεριφορές, στάσεις και αξίες που θα μας βοηθήσουν να τα αντιμετωπίσουμε. Γι’ αυτό Δήμοι και Περιφέρεια πρέπει να στηρίξουν και να χρηματοδοτήσουν την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στις περιοχές τους.

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στη χώρα μας μπορεί να είναι ένα σημαντικό εργαλείο στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων συμπληρώνοντας την αλλαγή πολιτικής που χρειάζεται για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την επιβίωση των πολιτών με ασφάλεια και υγεία, σε μια χώρα που το τελευταίο διάστημα έζησε καύσωνες, καταστροφικές πυρκαγιές και πλημμύρες που δημιούργησαν περιβαλλοντικούς πρόσφυγες στον ίδιο τον τόπο τους πχ στη Θεσσαλία.

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στα σχολεία αλλά και με δράσεις για ενήλικους πολίτες μπορεί να βοηθήσει να προβληματιστούμε για τις αιτίες των πρόσφατων αυτών καταστροφών και να συζητήσουμε για το τι μπορούμε να κάνουμε για να μην επαναληφθούν, για να αναλάβουμε δράση πολίτες, φορείς και Πολιτεία για την προστασία της φύσης και της επιβίωσής μας μέσα σε αυτήν με ασφάλεια και υγεία.

Γι’ αυτό πρέπει να στηριχθούν και να πολλαπλασιαστούν τα προγράμματα και οι δράσεις Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα σχολεία μας μέσα από τη στήριξη των τριών θεσμών που λειτουργούν στη χώρα μας, των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία, των Υπεύθυνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Δραστηριοτήτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των Σχολείων.

Κι αυτό δεν είναι μόνο ζήτημα των κυβερνήσεων αλλά και της Περιφέρειας και των Δήμων. Πρέπει κι αυτοί οι θεσμοί, Περιφέρεια και Δήμοι να στηρίξουν και να χρηματοδοτήσουν τους θεσμούς της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην περιοχή τους, τα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία, τους Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και τα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των σχολείων. Ακόμη και μια μικρή χρηματοδότηση μπορεί να ενθαρρύνει εκπαιδευτικούς και μαθητές που ενδιαφέρονται και προβληματίζονται για τα φλέγοντα αυτά ζητήματα και θέλουν να κάνουν κάτι.

Εάν θέλουμε οι πολίτες να αλλάξουν στάση, συμπεριφορά και αξίες σε σχέση με το περιβάλλον, δεν αρκεί να αλλάζουμε τους νόμους. Χρειάζεται και να τους ενημερώνουμε, να τους εκπαιδεύουμε γι’ αυτό μέσα από τα σχολεία και τα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία.

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης