Μηνιαίο Ιστορικό: Ιουλίου 2020

Περιγραφή λειτουργίας τυπικού συστήματος κλιματισμού αυτοκινήτων

Γνωρίζοντας τη γενική αρχή λειτουργίας του θεωρητικού ψυκτικού κύκλου καθώς και τα στάδια / φάσεις λειτουργίας, προκειμένου να παραχθεί ψυκτικό

Top