Προετοιμασία στρατηγικής για τον περιορισμό και τις στρατηγικές μείωσης διαρροών

ELgreek_Module9_2018-2

Τα παρακάτω θέματα είναι αυτά που δυνητικά θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται στη

στρατηγική σας. Δεν είναι όλα από αυτά θα έχουν σχέση με το κάθε σύστημα, και μπορεί

να υπάρχουν άλλες συγκεκριμένες πληροφορίες για εξοπλισμό που μπορείτε να

προσθέσετε.

Το φόντο της στρατηγικής με βασικά σημεία από την έρευνας:

Τρέχοντα στοιχεία και ιστορικό διαρροής

Υφιστάμενο επίπεδο επιδιόρθωσης και συντήρησης και οι επιπτώσεις τους ‐ θετικές

και αρνητικές ‐ για τη διαρροή

Η ηλικία και η κατάσταση του εξοπλισμού

Ενδεχομένη συμμόρφωση με τον κανονισμό F Gas

Συστάσεις για την καλύτερη επισκευή και συντήρηση, συμπεριλαμβανομένων:

Τροποποιήσεων του ισχύοντος συστήματος συντήρησης ή υιοθέτηση νέου

καθεστώτος συντήρησης όπου κρίνεται απαραίτητο

Αύξηση στην συχνότητα των δοκιμών διαρροής και τον τύπο του εξοπλισμού

ανίχνευσης διαρροών που χρησιμοποιείται

Μια πλήρης επισκευή, εάν κρίνεται απαραίτητο, για παράδειγμα για

πραγματοποίηση μιας διεξοδικής δοκιμής διαρροής, βαλβίδες καπακιού και

αντικατάστασης μικρών συστατικών και αρθρώσεων.

Συστάσεις για την εκ νέου εργασία ή αντικατάσταση των εξαρτημάτων ή συστημάτων,

ενδεχομένως να συμπεριλαμβανομένων:

Βελτιώσεις σωληνώσεων

Αλλαγή αρθρώσεων (π.χ. από μηχανικές σε επιχαλκωμένες αρθρώσεις)

Αλλαγές Εξαρτημάτων

Αντικατάσταση του συστήματος

Βελτίωση της πρόσβασης.

Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω πληροφορίες για την ανάπτυξη μιας

πρακτικής στρατηγική:

Ιστορική και υφιστάμενη πληροφόρηση επί των διαρροών

Υφιστάμενο επίπεδο επισκευών και συντήρησης

Συμμόρφωση με τους κανονισμούς του F‐Gas αν ισχύει με την περίπτωση

Τύπος, ηλικία και την κατάσταση εξοπλισμού

Πιθανότητες διαρροής.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τα πιο πάνω θα βρείτε στις ακόλουθες ενότητες, με γενικές

συστάσεις για βελτιώσεις από τα οποία μπορούν να παραχθούν ειδικές συμβουλές για τις

εγκαταστάσεις.

Στοιχεία Διαρροών

Ιστορικές και τρέχουσες πληροφορίες διαρροής

Αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες από το αρχείο καταγραφής χρήσης ψυκτικού και τον δικό

σας έλεγχο διαρροής, κατά τη διάρκεια της έρευνας. Από αυτές τις

πληροφορίες θα πρέπει να είστε σε θέση να προσδιορίσετε:

Το ετήσιο ποσοστό διαρροής ως ποσοστό του φορτίου του

συστήματος

Σημεία διαρροής, και ιδίως το προβληματικές περιοχές όπου

οι διαρροές έχουν υποτροπιάσει

Αιτίες για τις Διαρροές ‐ εξωτερικές ζημιές, καταστροφική

αποτυχία ή σταδιακή απώλεια του ψυκτικού

Κατά πόσον η δοκιμή για διαρροή έχει διεξαχθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς για

το F‐Gas (R32) και / ή είναι κατάλληλες για την εγκατάσταση.

Οι Λόγοι για διαρροές ποικίλλουν. Σε περίπτωση που οι διαρροές έχουν προκληθεί από

εξωτερική πηγή, για παράδειγμα, από ανυψωτικό όχημα, τότε θα πρέπει να εντοπιστούν οι

ευάλωτες περιοχές και να προταθούν μέτρα προστασίας. Οι καταστροφικές διαρροές, για

παράδειγμα σε σωληνώσεις, είναι συνήθως αποτέλεσμα του στρες. Για

να προσδιοριστεί η πιθανότητα καταστροφικών διαρροών θα πρέπει να

εξεταστεί η δρομολόγηση του σωλήνα, η υποστήριξη και η εξάλειψη των

κραδασμών. Οι μικρότερες διαρροές έχουν πολλές αιτίες, όπως άλλωστε

περιγράφεται στον απεικονιζόμενο οδηγό των 13 κοινών σημείων

διαρροής (GN2). Για λύσεις σε αυτού του τύπου διαρροών, θα πρέπει να αναφέρεστε στον

οδηγό αυτό. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με λύσεις για διαρροές μπορούν να

βρεθούν σε άλλες ενότητες του REAL Alternative. Επίσης τo EN378 παρέχει καθοδήγηση η

οποία θα μπορούσε να βοηθήσει στην πρόληψη καταστροφικών διαρροών.

Παρόν επίπεδο επισκευής και συντήρησης

Το επίπεδο επισκευής και συντήρησης θα είναι εμφανές από τον οπτικό

έλεγχο του συστήματος και την εξέταση των αρχείων επισκευών. Η

συντήρηση είναι ζωτικής σημασίας για την ελαχιστοποίηση των διαρροών

ψυκτικού μέσου. Η συντήρησης θα πρέπει να είναι η κατάλληλη για την ηλικία, τον

κατάσταση και το είδος του συστήματος. Ανατρέξτε στην ενότητα 4 για λεπτομερείς

πληροφορίες σχετικά με τη συντήρηση για την ελαχιστοποίηση των διαρροών, και

προσαρμόστε τις πληροφορίες για την προτεινόμενη στρατηγική.

Πρόσθετα από την καλή συντήρηση, είναι απαραίτητη και η ορθή πρακτική των επισκευών.

Αυτό περιλαμβάνει βασικές καλές πρακτικές όπως:

Τάπες (Capping Valves)

Αλλαγή περιβλημάτων (στουπωμάτων), φλάντζων κλτ όταν

τα καλύμματα, αφαιρούνται

Αλλαγή συσκευών εκτόνωσης της πίεσης, εφόσον έχουν

λειτουργήσει

Έλεγχος και αλλαγή σφραγίδων όταν είναι απαραίτητο.

Σε περίπτωση που έχουν προκληθεί διαρροή στο σύστημα που

έχετε ερευνήσει, θα μπορούσατε να ανατρέξετε στον REAL Οδηγό

δεξιοτήτων για 13 κοινές διαρροές διαθέσιμος στην ενότητα

Πρόσθετοι Πόροι για λύσεις και συμπεριλάβετε τα στο πλαίσιο της

στρατηγικής.

Συμμόρφωση με τον κανονισμό F‐Gas

Ο χειριστής του συστήματος (συνήθως είναι ο τελικός χρήστης) έχει την ευθύνη για τη

συμμόρφωση με τους κανονισμούς F Gas, αν και σύμφωνα με τους αναθεωρημένους

κανονισμούς υπάρχουν νέες υποχρεώσεις και για εκείνους που εκτελούν επισκευές και

συντηρήσεις (ανατρέξτε στο AREA – υπάρχει διαθέσιμη Περίληψη των Απαιτήσεων για

Εργολάβους, και βρίσκεται σ’ αυτήν την ενότητα, στην σελίδα Πρόσθετοι Πόροι).

Η στρατηγική για τη μείωση των διαρροών πρέπει να συστήσει ένα καθεστώς σύμφωνα με

το F Gas, ενδεχομένως και κάθε άλλο ψυκτικό που χρησιμοποιείται, αλλά αυτό θα πρέπει

να θεωρηθεί ως ένα ελάχιστο πρότυπο ‐ για πολλά συστήματα απαιτείται συχνότερη

ανίχνευση διαρροών. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα συστήματα:

Με πολλές αρθρώσεις

Όσα έχουν μηχανικές αρθρώσεις, όπως φωτοβολίδες?

Όσα έχουν ιστορικά υψηλό ποσοστό διαρροής (π.χ. R744 συστήματα κεντρικών

εγκαταστάσεων)

Με συμπιεστές open drive.

Τύπος, ηλικία, κατάσταση του εξοπλισμού και των δυνητικότητα διαρροής

Για την ανάπτυξη της στρατηγικής για τη μείωση των διαρροών, θα πρέπει να εξετάσει

κανείς την ηλικία και την κατάσταση του εξοπλισμού κατά την. Είναι λιγότερο πιθανό να

είναι οικονομικά αποδοτικό να κάνουν επενδύσεις σε βελτιώσεις στα συστήματα που είναι

κοντά στο τέλος της ζωής τους. Θα πρέπει να εξεταστεί η πρόσβαση σε εξοπλισμό ‐ εάν η

πρόσβαση είναι δύσκολη τότε η συντήρηση είναι λιγότερο πιθανή

Αυτό μπορεί επίσης να είναι και ένα πρόβλημα υγείας και ασφάλειας ‐ αυτό είναι μια

εκτίμηση που θα αλλάξει την ισορροπία των επενδύσεων έναντι των αποπληρωμών.

Η πιθανότητα για διαρροή

Εκτός από την εξέταση των προηγούμενων και της υφιστάμενων διαρροών, θα πρέπει

επίσης να εξετάζεται και ο εξοπλισμός για μελλοντικές πιθανές διαρροές. Αυτό

περιλαμβάνει:

Την επίδραση των κραδασμών και κατά πόσο η δόνηση μηδενίζεται σωστά

Δρομολόγηση σωλήνων και την υποστήριξη

Κατά πόσο οι σωλήνες μπορούν ζεσταθούν

Η πιθανότητα για εξωτερικές ζημιές

Οι τύποι των αρθρώσεων που χρησιμοποιούνται.

 

Top