1

Η συμμετοχή μας στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό Imagine EU

  Μια ομάδα επτά μαθητών της Β’ Λυκείου του “Ομίλου Δημοσιογραφίας, Δημιουργικής Έκφρασης, Διερευνητικής μάθησης” του Λυκείου μας λάβαμε μέρος στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό «Imagine EU» τον Δεκέμβριο. Δημιουργήσαμε [...]