Το όνομα των Γιαννιτσών

Tomb_of_Evrenos_in_Giannitsa

Tomb_of_Evrenos_in_GiannitsaΕπικρατέστερη θεωρείται η άποψη που υποστηρίζει ότι το 1385 ο πρώτος Τούρκος στρατηλάτης που εξέδραμε στη Μακεδονία ως ουτς μπεγί των οθωμανικών ασκεριών, ο Γαζή Αχμέτ Εβρενός κατέλαβε την περιοχή, και επανίδρυσε το ρωμαίκο οικισμό <<Βαρδάριον>>, τον οποίο και βαπτίζει με το όνομα <<Γενιτσέ ι Βαρντάρ>>, δηλαδή <<Νέο Βαρδάρη>>, γνωστό επίσης ως <<Βαρδάρ Γενιτζεσί>> ή απλά << Γενιτζέ>>. Η νέα πόλη καθίσταται ορμητήριο για την κατάκτηση των υπολοίπων γειτονικών χωρών της Βαλκανικής. Η πόλη κατά την περίοδό της ένταξής της στο ελληνικό κράτος ονομαζόταν και το 1926 μετονομάστηκε επίσημα σε Γιαννιτσά.

 

Γιώργος Αβραμίδης, Γαβριήλ Μπόλλας, Δημήτρης Μπόλλας, Νεκτάριος Μωρίκης.

Σχολιάστε

Top