παρθενωνας

Μονοπάτια φύσης και πολιτισμού Στερεάς Ελλάδας ( Δίκτυο UNESCO/ASPnet project & Πρόγραμμα ΕRASMUS+ 2019 – 2022)

0

Αθήνα ιστορικό κέντρο. Μονοπάτι «Παναθήναια» Η διαδρομή «Παναθήναια» βρίσκεται στην Αττική και συγκεκριμένα στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Είναι εμπνευσμένη από την λαμπρότερη γιορτή της πόλης [...]