Πλαίσιο οργάνωσης σχολικής ζωής

images (2)

Με τη σύμπραξη της Σχολικής Κοινότητας διαμορφώθηκε στο 1ο Γυμνάσιο Ευόσμου το Πλαίσιο οργάνωσης σχολικής ζωής.

Με τον όρο «Πλαίσιο οργάνωσης σχολικής ζωής» εννοούμε το σύνολο των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου. Στόχος είναι να διαμορφωθεί ένα παιδαγωγικό και διδακτικό κλίμα τέτοιο, που θα εξασφαλίζει τη συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας, χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις, με αμοιβαίο σεβασμό, με ανοχή και αναγνώριση. Έτσι ο όρος αυτός αποκτά δημοκρατικό περιεχόμενο και αναδεικνύεται σε βασικό ποιοτικό στοιχείο του σύγχρονου δημοκρατικού σχολείου.

Με την αποδοχή των κανόνων αυτών δεν σημαίνει ότι εξαφανίζεται η ατομικότητα του μαθητή, αλλά αντίθετα η προσωπικότητά του μπορεί να αναδειχθεί ως μέλους μιας ομάδας, να καταξιωθεί και να αποκτήσει συλλογική συνείδηση.

ΦΟΙΤΗΣΗ

 • Το ωράριο του σχολείου είναι από 08.10-14.00. Η προσέλευση των μαθητών πρέπει να γίνεται 5΄λεπτά νωρίτερα και με ευθύνη του κηδεμόνα.
 • Ειδικά την πρώτη ώρα, αν υπάρχει δικαιολογημένη καθυστέρηση, ζητείται άδεια από τη Διεύθυνση
 • Ορισμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, εφόσον τα επιλέξει ο μαθητής, γίνονται μετά το πέρας των μαθημάτων

 

Για την τακτική φοίτηση του μαθητή ευθύνεται ο κηδεμόνας του που οφείλει  και να ενημερώνει το σχολείο, όταν ο μαθητής απουσιάζει, και:

 • να ενημερώνεται από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό του τμήματος για την τακτική φοίτηση του μαθητή
 • όταν λάβει ειδικό ενημερωτικό σημείωμα ότι ο μαθητής ξεπέρασε τις 30 ώρες απουσίας, να προσέρχεται στο σχολείο για επιπλέον ενημέρωση
 • Οι μαθητές μόνοι τους και ελεύθερα προσέρχονται και αποχωρούν από το σχολείο. Υπάρχει ενδεχόμενο να απουσιάσουν σε ενδιάμεσες διδακτικές ώρες. Αυτό θα γίνει μόνο με την άδεια της Διεύθυνσης του Σχολείου.
 • Απουσίες, ανάλογα με το πρόγραμμα της ημέρας, παίρνουν επίσης οι μαθητές που απουσιάζουν στους 5 περιπάτους ή σε σχολικές γιορτές.
 • Δεν μπαίνουν απουσίες μόνο σε εκδρομές που δεν συμφωνούν οι κηδεμόνες και δηλώνεται με ειδικό έντυπο.
 • Η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής - έχει το δικαίωμα ο μαθητής να συμμετάσχει στις εξετάσεις του Ιουνίου όταν έχει:

μέχρι 114 συνολικά ώρες απουσίας

 • Καταργείται η διάκριση των απουσιών σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες.
 • Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας που σημείωσε πάνω από εκατόν δεκατέσσερις (114) απουσίες. Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι/ες να επαναλάβουν τη φοίτηση τους στην ίδια τάξη.
 • Χαρακτηρισμός φοίτησης μαθητών/τριών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3699/2008 (Α” 199), για τους μαθητές/τριες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η φοίτησή τους θεωρείται επαρκής όταν το σύνολο των επιπλέον απουσιών δεν υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) των προβλεπόμενων από το οικείο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα.

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

Για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, εφαρμόζεται  το άρθρο 4 του ΠΔ 429/1991. Προϋπόθεση είναι η επίσημη γνωμάτευση  του αρμόδιου οργάνου, όταν πρόκειται για δυσλεξία εξετάζεται προφορικά, ενώ σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να παρακολουθεί τμήματα ένταξης, με τη σύμφωνη γνώμη του κηδεμόνα. (Πρέπει να παρακολουθούν το μάθημα της ένταξης ακόμα και αν το υπόλοιπο τμήμα έχει κενό!!)

ΠΟΙΝΕΣ

Οι ποινές, σύμφωνα με το άρθρο 31,(τεύχος Β’ 120/23.01.2018) είναι οι παρακάτω:

•          Παρατήρηση

•          Επίπληξη

•          Ωριαία αποβολή (με 3 ωριαίες αποβολές στο ίδιο μάθημα ή με 5 σε όλα τα μαθήματα ακολουθεί συμβούλιο τάξης και ημερήσια αποβολή)

-αυτές επιβάλλονται είτε από τον Διδάσκοντα είτε από τη Διεύθυνση

•          Αποβολή 1 μέρα (από τη Διεύθυνση ή τον Σύλλογο Διδασκόντων)

•          Αποβολή 2 μέρες (από το Σύλλογο Διδασκόντων)

•          Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος (από την ολομέλεια του Συλλόγου διδασκόντων με τη σύμφωνη γνώμη ειδικού των υποστηρικτικών εκπαιδευτικών δομών. Μπορεί να παρευρίσκεται και ο κηδεμόνας ή το προεδρείο της τάξης ή του σχολείου)

 

ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΠΟΙΝΕΣ

•          Αν ενοχλούν κατά τη διάρκεια του μαθήματος

 • Αν έχουν κινητό στο σχολείο (Κρατείται και θα πρέπει να έρθει ο κηδεμόνας να το παραλάβει από το σχολείο)

•          Αν καπνίζουν στους χώρους του σχολείου ή πίνουν αλκοόλ

•          Αν μπουν σε αίθουσα πριν από την πρωινή προσευχή

•          Αν δεν βγαίνουν έξω και περιφέρονται στους διαδρόμους την ώρα του διαλείμματος και δεν υπακούουν στις υποδείξεις των εκπαιδευτικών ή αν ασκούν βία σωματική ή ψυχολογική

•          Αν προκαλέσουν καταστροφή στην περιουσία του σχολείου ή σε αντικείμενα των συμμαθητών τους ή αν τα οικειοποιηθούν (οφείλει ο μαθητής να αποκαταστήσει ή να αποζημιώσει για την καταστροφή)

•          Αν συναλλάσσονται ή συναναστρέφονται με εξωσχολικά άτομα

•          Αν προσέρχονται καθυστερημένα στο μάθημα

 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ –ΔΙΑΓΩΓΗ

 • Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων δεν είναι καλό να γίνονται θορυβώδεις δραστηριότητες
 • Απαγορεύονται επίσης ανάρμοστες χειρονομίες και χειροδικίες, λογομαχίες, διαξιφισμοί, βρισιές, παιχνίδια επικίνδυνα για τη σωματική ακεραιότητα και κάθε άλλη ενέργεια ανάξια των μαθητών.
 • Το σχολικό βιβλίο δεν είναι σωστό να καταστρέφεται, γιατί έτσι απαξιώνεται και ευτελίζεται η έννοια του βιβλίου
 • Δεν επιτρέπεται να αλλάζουν θέσεις οι μαθητές στην τάξη, χωρίς την υπόδειξη του εκπαιδευτικού.
 • Η έξοδος από τις αίθουσες διδασκαλίας κατά τη διάρκεια του μαθήματος επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ανάλογα με τη σοβαρότητα του περιστατικού
 • Η καθαριότητα η ατομική όσο και στον χώρο του σχολείου, όπου ζούμε τόσοι άνθρωποι, είναι σημαντική. Έτσι οι μαθητές ατομικά και ιδιαίτερα το πενταμελές της τάξης προσέχουν για να διατηρούνται καθαρά και σε καλή κατάσταση τα θρανία, οι καρέκλες, τα μηχανήματα και γενικά ο ευρύτερος χώρος (τουαλέτες, αυλή)
 • Ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια χρειάζεται μέσα στους χώρους των εργαστηρίων, τόσο των φυσικών επιστημών, γιατί υπάρχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες όσο και στην αίθουσα των υπολογιστών, γιατί υπάρχουν ευαίσθητα μηχανήματα
 • Κατά τις επισκέψεις επίσης των μαθητών σε διάφορους δημόσιους χώρους ή σε εκδρομές πρέπει να είναι η συμπεριφορά τους κόσμια και να υπακούουν στις συστάσεις των συνοδών τους. Ο Σύλλογος Διδασκόντων έχει το δικαίωμα να αποκλείσει μαθητή από εκδρομή, αν θέτει σε δοκιμασία την επιτυχημένη έκβαση της εκδρομής.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

 • Οι κηδεμόνες καλό είναι να μη δίνουν πολλά χρήματα στους μαθητές και να μην επιτρέπουν να φέρνουν μαζί τους άλλα περιοδικά ή αντικείμενα που δεν χρειάζονται για το μάθημα.
 • Για κάθε δραστηριότητα του σχολείου στέλνεται ειδικό έντυπο, το οποίο υπογράφεται από τον κηδεμόνα ότι ενημερώθηκε και την ευθύνη έχουν οι συνοδοί καθηγητές. Για κάθε άλλη δραστηριότητα, δεν φέρει καμιά ευθύνη το σχολείο.
 • Η ενδυμασία στον χώρο του σχολείου πρέπει να είναι ευπρεπής και άνετη, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία. Να θυμάστε ότι έχουμε να κάνουμε με έφηβους!

                                                 Καλή σχολική χρονιά!

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης