ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

Οριζοντίως και Καθέτως

Για τους φίλους των μαθηματικών

Σταυρόλεξο

Οριζόντια

2.

Η λύση της εξίσωσης 5x=25

4.

Είναι ο δεκαδικός 3,666666…….

7.

Ονομάζονται οι αριθμοί με ίσες απόλυτες τιμές

8.

Γωνία που σχηματίζουν δύο κάθετες ευθείες

Κάθετα

1.

Τρίγωνο με δύο ίσες γωνίες

3.

Κλάσμα με παρονομαστή δυνάμεις του 10

5.

Λέγονται τα κλάσματα που έχουν ίδιους παρονομαστές

6.

Θεώρημα αλλά και τοποθεσία της Σάμου

Αν δεν μπορέσατε να το λύσετε τότε η λύση είναι εδώ:

Οριζόντια:

2.Πέντε, 4.Περιοδικός,7. Αντίθετοι, 8 Ορθή

Κάθετα:

1. Ισοσκελές, 3, Δεκαδικό, 5. Ομώνυμα , 6 Πυθαγόρειο

 

Ζιάννη Κοντονή Φωτεινή ΠΕ03, Msc

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης